Brat.1997.HDDVDRip.1080p.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{2477}{2572}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2573}{2633}Co to za piosenka?
{2663}{2713}Ciźcie!
{2723}{2781}Kto!? Kto tu wpu?ci3 tego durnia?!
{2808}{2833}Darmozjady!
{2863}{2973}Wyrzuęcie go z planu! Za co wam p3acź?!
{3268}{3303}Nazwisko.
{3308}{3328}Bagrow.
{3383}{3453}Dani3a Sergiejewicz Bagrow.
{3463}{3513}Urodzony w roku 75.
{3583}{3633}Miejsce zatrudnienia.
{3653}{3703}Dopiero wyszed3em z wojska.
{3813}{3843}Gdzie s3uay3e??
{3873}{3913}W piechocie.
{3943}{3993}Moae wst1pisz do milicji?
{4023}{4053}Nie.
{4188}{4273}Z3ama3e? rźkź ich ochroniarzowi|i omal nie wybi3e? mu oka.
{4288}{4343}Gdyby? nie by3 trze?wy, zamkn13bym ciź.
{4398}{4413}Zmykaj.
{4473}{4598}Je?li w ci1gu tygodnia nie znajdziesz sobie pracy|zarejestrujź ciź w urzździe pracy.
{5323}{5373}Na prawdź z3ama3em mu rźkź?
{5443}{5503}Nie. Zwichn13e?.
{5638}{5733}Kim jest ten, który krzycza3?
{5783}{5823}To reayser.
{6048}{6098}A co to by3a za piosenka?
{6143}{6218}Skrzyd3a. Zespo3u Nautilius.
{6528}{6668}Siergiej P3atonowicz Bagrow,|urodzony w roku 42, recydywista,
{6698}{6773}w 82 zamordowany w zak3adzie karnym.
{6853}{6913}Mój kolega z klasy.
{7088}{7173}Macie p3ytź z utworem Skrzyd3a zespo3u Nautilius?
{7293}{7373}Czego tu szukasz?|Wyno? siź, bo wezwź milicjź.
{7728}{7783}Skaranie boskie z tob1.
{7818}{7923}Lepiej by by3o, gdyby? zosta3 w wojsku.|Tutaj w końcu ciź zabij1.
{7933}{7998}Ci1gle s3uchasz tych g3upich p3yt.
{8063}{8143}Zdechniesz w wiźzieniu jak twój durny ojciec.
{8253}{8313}Ca3e swoje nadzieje pok3adam w Wiktorze.
{8348}{8413}Mój Wicia, to wielki cz3owiek.
{8453}{8493}Mieszka w Leningradzie.
{8718}{8753}Popatrz.
{8783}{8833}Na tych zdjźciach jest jeszcze ma3y.
{8873}{8903}Spójrz.
{8913}{8943}Jua je widzia3em.
{8945}{8993}To popatrz jeszcze raz.
{9073}{9123}Pojecha3by? do brata do Leningradu.
{9183}{9283}Nied3ugo umrź, a on by3 ci ojcem.
{9298}{9423}To twój rodzony brat, jedyny na ca3ym ?wiecie.
{9483}{9533}Mój Wicia.
{9683}{9783}BRAT
{9823}{9903}Kto nie by3 w Moskwie, nie widzia3 piźkna.
{10003}{10043}Czeczen wyszed3 na wolno?ę.
{10058}{10082}Trzeba go sprz1tn1ę.
{10103}{10213}Przej13 ca3e targowisko.|Twierdzi, ae naleay do niego od dawna.
{10218}{10273}?ci1ga haracze z naszego terenu.
{10278}{10428}Nasi nie chc1 otwartej wojny|ale Czeczen trzyma z Paramonem.
{10483}{10533}Musi zgin1ę.
{10583}{10633}Zap3acź piźtna?cie.
{10693}{10773}Znasz mnie. Mam przystźpne ceny.
{10803}{10933}Piźtna?cie to dobra stawka...
{10958}{11003}...ale nie za Czeczena.
{11053}{11098}Zbyt duae ryzyko.
{11163}{11188}Ile?
{11193}{11263}Dwadzie?cia. Dziesiźę z góry.
{11643}{11703}Masz tydzień na przygotowania.
{11763}{11803}Dwa.
{11883}{11923}Przeklźty Tatar.
{11953}{11998}Wzi13 dua1 zaliczkź.
{12023}{12103}Obserwujcie targowisko ale tak,|aeby was nie zauwaay3.
{12153}{12253}Strzeaonego Pan Bóg strzeae.
{14743}{14793}S1 Skrzyd3a zespo3u Nautilius?
{14803}{14913}Nie. Sprzedali?my wszystkie p3yty|ale moae jeszcze bźd1.
{14943}{14983}A ma pani inne p3yty?
{14988}{15013}Oczywi?cie.
{15053}{15178}To Titanik w fontannie Griebieńczikowskiego.
{15193}{15263}A to przeboje dziesiźciolecia.
{15288}{15333}Sk3adanka najlepszych wykonawców.
{15348}{15383}Ile kosztuj1?
{15393}{15463}Ta 75 a ta 78.
{16923}{16963}Jak tam handel?
{17053}{17081}Sprzedajesz zegarki?
{17083}{17098}Uhm.
{17101}{17153}Pó3 zysku dla nas.
{17233}{17278}A co my?la3e??
{17283}{17303}Haracz.
{17308}{17343}Ale ja...
{17348}{17383}Konfiskujź towar.
{17385}{17421}...jeszcze nic nie sprzeda3em.
{17423}{17458}Zabieram i jua.
{17463}{17548}Na prawdź jeszcze nic nie sprzeda3em.
{17583}{17633}Co mnie to obchodzi?
{18173}{18238}Mafia, mafia to straszna si3a.
{18253}{18418}Ma3o kto moae jej siź oprzeę.|Tylko najsilniejsi.
{18683}{18723}Jak siź nazywasz?
{18738}{18758}Hoffman.
{18773}{18793}Jeste? Aydem?
{18823}{18843}Niemcem.
{18873}{18938}Nie przepadam za Aydami.
{18953}{18973}A za Niemcami?
{18983}{19011}Nic do nich nie mam.
{19013}{19051}Czym siź róani1?
{19053}{19083}Co siź tak przyczepi3e??
{19233}{19273}Dok1d mnie przyprowadzi3e??
{19283}{19333}W rodzinne strony.
{19363}{19423}Tutaj lea1 moi przodkowie.
{19553}{19583}Siadaj.
{19723}{19743}Masz.
{19753}{19783}Czekaj.
{19833}{19883}To mia3 byę prezent dla brata.
{19913}{19963}Widaę mu nie pisane.
{20213}{20243}Daj mi kawa3ek.
{20618}{20703}?liczna, jak ci na imiź?
{20793}{20843}Bilety do kontroli proszź.
{20873}{20923}Nie mamy biletów.
{20928}{20978}Bilety proszź.
{21063}{21113}Nie mamy.
{21123}{21173}Proszź okazaę bilety.
{21193}{21238}Nie rozumiesz po rosyjsku?
{21243}{21313}Powiedzia3em, ae nie mamy biletów.
{21318}{21358}W takim razie zap3acicie karź.
{21363}{21433}Jak1 karź? Jestem inwalid1.
{21473}{21533}Okaacie bilety albo zap3aęcie karź.
{21543}{21583}Siadaj, pogadamy.
{21683}{21753}Je?li nie macie biletów musicie zap3acię karź.
{21833}{21938}Nie rozumiesz, co do ciebie mówiź?
{22033}{22083}Zap3aę karź.
{22158}{22258}Bracie, nie zabijaj mnie.|We? wszystkie pieni1dze.
{22263}{22323}Tylko nie zabijaj, bracie.
{22393}{22488}Nie jestem twoim bratem brudasie.
{22538}{22563}Ile wynosi kara?
{22568}{22593}Siedem.
{22693}{22733}Wynocha.
{23603}{23663}Nie Nora, tylko Nara.
{23813}{23863}Zaraz wyt3umaczź, jak trafię.
{24263}{24283}Cze?ę.
{24313}{24363}Fajny diskmen. Daj pos3uchaę.
{24558}{24638}Co to za szajs?|Nie masz nic lepszego?
{24653}{24682}G3uchy jeste??
{24684}{24698}Nie.
{24713}{24810}Masz takiego fajnego diskmena|a jeste? ubrany jak 3achmyta.
{24813}{24923}Masz kwasa?|A forsź?
{24928}{24948}Nie.
{24963}{25043}Wo3aj1 na mnie Ket.|Zawsze mnie tu znajdziesz.
{25048}{25105}Wpadnij, jak bździesz mia3 szmal.|Zabawimy siź.
{25108}{25128}Trzymaj siź.
{25493}{25523}Otwarte!
{25923}{25973}Na kolana.|Rźce przed siebie.
{25983}{26053}Szukam brata. Wiktora Bagrowa.|Mieszka3 tu.
{26078}{26153}Dwa dni temu przyjecha3em do Leningradu.
{26163}{26238}Dosta3em jego adres od matki.
{26323}{26383}Witaj bracie.
{26533}{26583}To jua nie Leningrad ale Petersburg.
{26633}{26693}Piźkne miasto ale zadupie.
{26723}{26813}W Moskwie jest lepiej.|Tam jest ca3a si3a.
{26818}{26893}Za3atwiź tu kilka spraw i jadź tam.
{26903}{26943}Jak siź czuje mama?
{26953}{26988}Dobrze.
{27108}{27148}To dla ciebie.
{27183}{27223}Pij, pij.
{27248}{27323}Muszź jeszcze dzisiaj co? za3atwię.
{27568}{27623}Masz na pocz1tek.
{27703}{27823}Kup sobie przyzwoite ciuchy|i wynajmij mieszkanie.
{27863}{27953}Potem zobaczymy co dalej.
{28053}{28103}Jak by3o w wojsku?
{28113}{28143}Normalnie.
{28183}{28263}Matka napisa3a, ae by3e? na wojnie.
{28298}{28368}By3em pisarzem w sztabie.
{28453}{28503}Umiesz strzelaę?
{28523}{28613}Przeszed3em szkolenie.
{28823}{28893}Dzień dobry.|S1 Skrzyd3a Nautiliusa?
{28923}{29003}W takim razie poproszź inn1 p3ytź.
{31228}{31293}To by3y Czeczeński terrorysta.
{31303}{31363}Jego grupa przyjecha3a tu z Moskwy.
{31388}{31428}Bior1 co popadnie.
{31463}{31598}Przej13 targowisko i|wymusza haracz od Rosjan.
{31601}{31658}Prowadzź tam interesy.
{31663}{31783}Drań przej13 wszystkie wp3ywy.
{31788}{31898}Czź?ę ludzi przekupi3,|a nieprzekupnych zabi3.
{31903}{32063}Ostatnio przyszed3 do mnie.|Je?li nie zap3acź...
{32183}{32283}Sam rozumiesz, albo on – albo my.
{32383}{32518}Lubi przechadzaę siź po targowisku|i podziwiaę swoje w3o?ci.
{32523}{32663}To najlepsze miejsce.|Zawsze jest z nim dwóch, trzech ochroniarzy.
{32673}{32723}Wszyscy maja spluwy.
{32783}{32933}Wiem, ae to nie3atwa sprawa.|Rozejrzyj siź, opracuj plan ucieczki.
{32943}{33028}Dam ci dwa tysi1ce dolców.
{33033}{33111}Wiźcej do mnie nie przychod?,|bo to niebezpieczne.
{33113}{33163}Jakby co - dzwoń.
{33203}{33238}Dam ci jeszcze gnata.
{33243}{33333}Jest wart sze?ę stów.|Potem siź rozliczymy.
{33338}{33463}Nie potrzebujź spluwy.
{34093}{34113}To my.
{34128}{34173}Nie by3o Tatara.
{34333}{34373}Po ile ziemniaki?
{34383}{34413}Pó3tora.
{36748}{36793}Jak tam handel?
{36833}{36883}Jako tako.
{36903}{37013}Szuka ciź ten bandyta z kolegami.
{37023}{37101}S3uchaj Niemiec.|Potrzebujź wynaj1ę pokój w centrum.
{37103}{37143}Moae byc ma3y, byle cichy.
{37145}{37213}Popytaj swoich.
{37433}{37453}Dziźki.
{37523}{37573}Znalaz3e? brata?
{37613}{37688}Znalaz3em.
{38123}{38138}Kto?
{38143}{38178}Zinka, otwórz.
{38203}{38273}Jaka Zinka?|Wynocha.
{38348}{38433}Odbi3o ci? Otwieraj. To ja Zinka.
{38453}{38513}Do reszty zg3upia3.
{38573}{38593}Czego?
{38603}{38663}Przyprowadzi3am ci lokatora.
{38733}{38763}Wyjmij flaszkź.
{38893}{38933}Pal ich diabli.
{39243}{39282}Zszed3e? na psy.
{42983}{43083}Przyjacielu, kup arbuza.
{43123}{43143}Smaczny?
{43153}{43188}Jasne, spróbuj.
{43193}{43293}Niebo w gźbie.|Wczoraj sam zjad3em siedem sztuk.
{43303}{43363}Dawaj.|Ile?
{43373}{43433}Tylko sze?ę tysiźcy.
{43473}{43563}Dziźkujź.|Smacznego.
{44673}{44713}Co siź dzieje!?
{44723}{44778}Ten z arbuzem.
{48083}{48123}Pomóc ci?
{48143}{48223}Znikaj st1d.|Znajdź ciź.
{49123}{49153}To nie by3 Tatar.
{49156}{49283}By3 m3odszy.|Za3atwi3 sprawź jak zawodowiec.
{49288}{49393}Kropn13 Czeczena i da3 nogź.|Wskoczy3 do tramwaju.
{49398}{49553}Postrzeli3em go|a on zrani3 duaego.
{49578}{49613}Duay przeay3?
{49623}{49693}Nie wiem.|Zabrali go do szpitala.
{49698}{49761}Po co strzela3e?,|skoro to nie by3 Tatar?
{49763}{49793}Przeciea...
{49813}{49958}I tak bździemy musieli|zap3acię Tatarowi baranie.
{50133}{50263}Dobrze, ae ten m3ody postrzeli3 duaego.|Nie bźda nas podejrzewaę.
{50303}{50483}Tatarowi marz1 siź z3ote góry|a jego aycie wisi na w3osku.
{50688}{50748}Powiniene? pojechaę do szpitala.
{50758}{50783}Nie mogź.
{50913}{50998}Nie martw siź Niemiec.
{51013}{51043}Przeayjź.
{51398}{51418}Zina.
{51543}{51633}Gdyby...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin