Children.Of.Heaven.1997.720p.BluRay.DTS.x264-PublicHD.txt

(25 KB) Pobierz
{1}{1}29.97
{627}{746}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{747}{877}DZIECI NIEBIOS
{4401}{4475}- P3acisz 30 toumanów.
{4478}{4535}Proszź.
{4640}{4733}- Dziźkujź.
{6243}{6320}Chcia3bym trochź ziemniaków.
{6491}{6576}Tych nie bierz.|We te stoj1ce na ziemi.
{7048}{7106}Dzień dobry, panie Akbar.
{7108}{7166}Mogź wzi1ę stare torby?
{7762}{7806}Do widzenia.
{8253}{8365}- 65 toumanów.| - Mama mówi3a,|aeby dopisa3 to pan do naszego rachunku.
{8366}{8437}Macie jua ogromny d3ug.
{8440}{8515}Powiedz matce, by zap3aci3a choę czźę.
{8516}{8576}Dobrze, proszź pana.
{9391}{9451}Co ty wyprawiasz?
{9454}{9577}Czemu to przewróci3?| Zwariowa3e?
{9580}{9691}- Nie mogź znaleę bucików siostry.|- Zmiataj st1d! Jua!
{9694}{9808}- Tu je po3oay3em.|- Powiedzia3em zmiataj!
{10040}{10103}Jeszcze tu jeste?
{10568}{10626}Nie lej tyle wody na podwórko!
{10801}{10845}A jak mam praę?
{10853}{10910}Po co tyle pierzesz?
{10949}{10984}Pan nie pierze swoich rzeczy?
{10995}{11008}Mam tego doę!
{11020}{11054}Nie chcź ciź wiźcej widzieę|w swoim domu!
{11132}{11152}Ale jak mam praę, bracie?
{11158}{11237}Nigdy nie pierzesz swoich ubrań?
{11302}{11359}Wynocha wszyscy!
{11362}{11435}Wci1a zalegacie z komornym
{11438}{11500}i zuaywacie za duao wody!
{11533}{11567}Pan przeciea tea pierze!
{11569}{11628}Koniec, wystarczy!
{11630}{11773}Czemu nie przyjdziesz,|kiedy bźd1 inni?
{11882}{11926}Ali.
{11927}{12033}Zobacz, czy Zahra jua upi3a ma3ego.|Jeli tak, niech obierze ziemniaki.
{12682}{12744}Przynios3e moje buciki?
{12747}{12851}Pomóa mamie obraę ziemniaki.
{12853}{12925}- Pytam, czy odebra3e moje buciki?|- Tak.
{12927}{12995}- Dobrze je naprawiono?
{13211}{13317}- Dok1d idziesz?|- Chcź je obejrzeę.
{13358}{13418}Nie mam ich.
{13421}{13520}- Jak to?|- Naprawdź.
{13568}{13671}Wszed3em do sklepu pana Akbara po ziemniaki.|Gdy wyszed3em, zniknź3y
{13672}{13816}Szuka3em wszździe,|ale ich nie znalaz3em.
{13817}{13887}To znaczy, ae moje buciki zginź3y?
{13890}{13984}Nie mów mamie.|Odszukam je.
{14019}{14095}Ale w czym pójdź do szko3y?
{14097}{14234}Nie p3acz.|Zaraz pójdź ich poszukaę.
{14236}{14301}Przeciea mówi3e,|ae wszździe szuka3e.
{14302}{14361}No...nie wszździe.
{14391}{14449}Nie mów mamie, dobrze?
{14916}{14996}Ali! Dok1d idziesz?
{14997}{15058}Pomóa mi z dywanem!|Ali! Dok1d idziesz?!
{15531}{15610}Jutro gramy z druayn1 Shahin.
{15613}{15670}Dok1d biegniesz, Ali?
{17176}{17237}To znowu ty?!
{17238}{17334}Zmiataj st1d i aebym ciź|jua wiźcej nie widzia3!|Co za uparciuch!
{17502}{17597}- Dzień dobry, panie Sayed.| - Dzień dobry, jak siź masz?
{17628}{17687}- Wracasz do domu?|- Tak.
{17688}{17757}Zaczekaj chwilź.
{17984}{18084}We ten cukier i powiedz ojcu,|by go por1ba3 na aa3obn1 ceremoniź
{18087}{18157}w przysz3ym tygodniu.|- Dobrze.
{18158}{18217}Dobry z ciebie ch3opiec.
{18288}{18357}W3aciciel nie powinien|z tob1 rozmawiaę!
{18360}{18420}To ja odpowiadam za komorne|i wiem, jak z nim rozmawiaę!
{18422}{18485}Mam ochotź mu przy3oayę!
{18487}{18601}Czemu nie s3uchasz lekarza?
{18603}{18717}Nie wolno ci siź mźczyę!
{18720}{18836}Musisz siź oszczźdzaę!
{18913}{19022}Po co robisz to pranie?
{19023}{19118}Przeciea ten namoczony w wodzie dywan|waay ze sto kilo!
{19121}{19186}A ty, Ali?! Dlaczego nie pomog3e matce...
{19188}{19260}kiedy ciź o to prosi3a?!
{19262}{19320}Powinna na mnie poczekaę!
{19322}{19454}Ja bym to zrobi3!
{19455}{19529}A ty, ch3opcze?
{19530}{19622}Umiesz tylko pię, jeę i bawię siź!
{19624}{19699}Nie jeste jua dzieckiem!| Masz 9 lat!
{19700}{19799}W twoim wieku pomaga3em jua rodzicom!
{19801}{19889}Chcesz mnie rozwcieczyę?
{19891}{20000}Chyba nie masz nic w g3owie!|Czyaby nie rozumia3?
{20002}{20135}- Jua dobrze.|Nie denerwuj siź.
{21254}{21356}Nie wiem,|czemu p3acze przez ca3y dzień.
{21420}{21548}Zahro, nalej trochź herbaty ojcu.
{22189}{22263}Bardzo dziźkujź, kochanie.
{22264}{22390}W pracy podaj1 herbatź|przez ca3y dzień,
{22393}{22508}ale herbata Zahry inaczej smakuje.
{22509}{22588}Nie przynios3a mi cukiernicy, kochanie.
{22589}{22653}Masz tu przeciea tyle cukru.
{22656}{22723}Ten cukier jest w3asnoci1 meczetu.
{22724}{22812}Powierzono go nam w zaufaniu.
{22814}{22897}We cukier z pude3ka.
{22899}{22961}Zabrak3o cukru w kostkach?
{22963}{23029}Mam kartkź,|ale w sklepie nie dostali polecenia,
{23032}{23112}by wydawaę na ni1 cukier.
{23114}{23172}Sklepikarz nie s3ucha radia,
{23174}{23236}to nic nie wie.
{23238}{23301}Jak mu siź podoba, to sprzedaje,|a jak nie, to nie.
{23303}{23361}Daj mi kartkź.|Jutro przyniosź cukier.
{23363}{23458}- Jest pod dywanem.
{23687}{23745}Co siź sta3o, kochanie?
{23916}{24015}/Ali.../
{24017}{24120}/co mam/
{24122}{24180}/jutro zrobię?/
{24182}{24302}/Nie mogź ię/
{24406}{24475}/do szko3y bez bucików./
{24567}{24696}I przynie dla dziecka
{24698}{24814}trochź mleka w proszku.
{24846}{24929}Nie martw siź.
{25000}{25076}Wiesz, ae aonie Rahima wypad3 dysk?
{25079}{25150}Posz3a na operacjź|i pogorszy3o jej siź od tego.
{25151}{25244}Wypadniźtego dysku nie naleay operowaę.|Trzeba z tym ayę.
{25245}{25375}Spodziewasz siź, ae bźdź|tak leaeę i nic nie robię?
{25377}{25469}Lekarz zakaza3 ci pracowaę.
{25520}{25654}/Moaesz przeciea póję w kapciach./
{25721}{25889}Siostra Kokaba Khanoma| mia3a operacjź i wyzdrowia3a.
{25929}{26050}Nawet nie myl o operacji.
{26053}{26189}Nie chcź, aeby zosta3a kalek1.
{26190}{26335}/Zg3upia3e chyba./
{26338}{26479}/Zgubi3e mi buciki, a teraz chcesz,|bym do szko3y posz3a w kapciach?/
{26480}{26629}/Powiem ojcu./
{27049}{27135}/Jak mu powiesz, to spuci nam lanie,/
{27137}{27244}/bo nie ma pieniźdzy na nowe buty./
{27298}{27395}/To co mam zrobię?/
{27508}{27657}/We moje trampki./
{27710}{27814}/Pójdź do szko3y,/
{27857}{27963}/gdy wrócisz./
{28402}{28461}Masz, to dla ciebie.
{30244}{30339}Sól, sprzedajź sól!
{31456}{31526}Nastźpna.
{31529}{31630}Teraz Niloofar.|Teraz Fereshteh.
{31719}{31753}Nastźpna.
{31905}{31961}Nastźpna.
{32001}{32039}Nastźpna.
{32051}{32094}Nastźpna.
{32214}{32285}Wstań. Nic ci nie jest?
{32373}{32432}Widzicie.
{32433}{32592}Fereshteh nie skoczy3a dobrze,|bo ma nieodpowiednie buty.
{32594}{32673}Mówi3am przeciea,|ae w3aciwe obuwie
{32675}{32762}jest w sporcie bardzo waane.
{32763}{32898}Widzź, ae niektóre z was|nie maj1 trampek,
{32900}{32980}chociaa inne je za3oay3y.
{32982}{33058}Teraz ty, Bahareh.
{33100}{33147}Nastźpna.
{35112}{35160}Prźdzej!
{35222}{35321}- Czemu tak póno?|- To nie moja wina. Ca3y czas bieg3am.
{35322}{35381}Pospiesz siź.|ci1gaj trampki, bo spóniź siź do szko3y.
{37993}{38053}I co, zd1ay3e?
{38055}{38135}Dobieg3em jua po dzwonku.| Musisz wczeniej wracaę do domu.
{38138}{38222}Wysz3am tua po lekcjach.
{38223}{38325}- Nie powiedzia3a nic mamie?|- Obieca3am, ae nie powiem, to nie powiem.
{38420}{38484}Twoje trampki s1 strasznie brudne.
{38487}{38597}- Aa wstydzź siź je zak3adaę.|- To tylko wymówka.
{38598}{38677}Nie, nie.|Naprawdź s1 bardzo brudne.
{38679}{38738}Moaemy je umyę.
{40646}{40718}- Ali, chod pograę w pi3kź.|- Jestem zajźty.
{40720}{40778}- No chod, tylko trochź.|- Nie mogź.
{40780}{40854}- Na troszkź.|- Mama jest chora.
{40855}{40914}Nie, to nie.
{41485}{41627}Moja kochana córeczka,|wszystko dzi w domu za mnie zrobi3a.
{41659}{41717}A Ali jej pomóg3.
{41719}{41777}Kupi3em chleb i jarzyny.
{41779}{41940}A ja zamiot3am pod3ogź i umy3am jarzynki.
{41943}{42000}Grzeczna dziewczynka.
{42003}{42148}Kupiź wam obojgu co 3adnego,|gdy tylko dostanź podwyakź.
{42436}{42528}Duao lepiej wygl1dasz
{42529}{42680}po dwóch dniach odpoczynku.
{42720}{42813}Za parź dni bździesz|jua zdrowa. Musisz odpoczywaę|i uwaaaę na siebie.
{43469}{43555}- O co chodzi?|- Pada deszcz.
{43558}{43705}Buty mokn1, a ja siź bojź|wyję na podwórko.
{47315}{47388}Przepraszam pani1, która godzina?
{47463}{47558}Pisz spokojnie, masz duao czasu.
{48268}{48343}Czy mogź jua ię, proszź pani?
{48345}{48463}Spieszy ci siź? Pyta3a|o godzinź, bo chcia3a pisaę,|czy wyję?
{48578}{48620}Id.
{51318}{51424}Co siź sta3o, dziecko?| Czemu p3aczesz?
{51426}{51490}But mi wpad3 do kana3u|i utkwi3 pod t1 p3yt1.
{51491}{51590}Nie p3acz.|Zaraz go wydobźdź.
{52397}{52476}Biegnij.
{52479}{52576}Hej! Wyci1gnij but z kana3u!
{52933}{52991}Gdzie by3a?
{53033}{53091}Dlaczego siź spóni3a?
{53363}{53431}- Czemu taki mokry?|- Jua wiźcej nie za3oaź twoich trampek.
{53434}{53534}- Ale dlaczego jest mokry?|- Wpad3 do kana3u.
{53536}{53594}Jak mam ię do szko3y|w mokrych trampkach?
{53597}{53710}- S1 dla mnie za duae|i spadaj1 mi z nóg.|- To nie jest wyt3umaczenie
{53712}{53782}To twoja wina.|Zgubi3e moje buciki.
{53784}{53842}Odnajdziesz je,|albo wszystko powiem ojcu.
{53844}{53925}To powiedz.|Nie bojź siź lania.
{53928}{53998}On i tak nie ma pieniźdzy|na nowe buciki
{54000}{54078}i bździe musia3 siź zapoayczyę.
{54562}{54620}Myla3em, ae rozumiesz.
{55304}{55362}Zaczekaj!
{55396}{55453}Zejd tu do mnie.
{55549}{55624}Dlaczego siź spóni3e?|Wiesz, która godzina?
{55627}{55696}Daleko mieszkam, proszź pana.
{55697}{55761}Nie wierzź.|Pewnie w3óczysz siź po ulicach.
{55763}{55866}Wczoraj tea siź spóni3e.
{55867}{55952}Spónisz siź jeszcze raz,|a zostaniesz usuniźty ze szko3y.
{55955}{56006}Tak jest, proszź pana.
{56088}{56153}Dlaczego masz mokre buty?
{56197}{56276}Wpad3em do kana3u.
{56277}{56351}Do kana3u?|Spodnie masz suche.
{56352}{56446}Bo to by3 p3ytki kana3,|proszź pana.
{56448}{56536}P3ytki kana3?
{56702}{56760}A dlaczego skarpetki|masz suche?
{56935}{56992}To siź nie moae powtórzyę.
{56995}{57066}Dobrze, proszź pana.
{57415}{57496}- Moana?|- Siadaj.
{58364}{58444}"Gramy dzi z druayn1 Shahin."
{58820}{58902}"Nie mogź przyję. Mama j...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin