Gummo.1997.DVDRip.x264.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{126}{221}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{222}{347}/Mas3o orzechowe, wyjebane wydechowe.
{453}{499}/Skurwysynu.
{503}{598}/Kotek ma pipkź.
{766}{862}/I mama ma cipkź.
{951}{1063}/Miasto Xenia w stanie Ohio.
{1100}{1232}/Kilka lat temu...|przesz3o tźdy tornado./
{1359}{1459}/Zginź3o wielu ludzi.
{1463}{1540}/Pozabija3o psy i koty.
{1544}{1692}/Domy runź3y a na drzewach|zawis3y róane przedmioty./
{1741}{1828}/Ludzie mieli otwarte z3amania.
{1832}{1902}/Oliver znalaz3 czyj1 nogź|na dachu swojego domu./
{1906}{2034}/Wielu moich znajomych|straci3o wtedy rodziców./
{2038}{2106}/Jaka dziewczyna|przefrunź3a mi przed nosem,/
{2110}{2154}/wiźc zajrza3em jej pod spódnicź.
{2158}{2239}/Przewróci3 siź budynek szko3y|i przywali3o dzieciaki./
{2243}{2298}/Mojego s1siada|rozerwa3o na kawa3ki./
{2302}{2394}/Facet jedzi3 zawsze|takim g3upim sk3adakiem./
{2398}{2466}/Nigdy nie znalelimy|g3owy naszego s1siada./
{2470}{2555}/Zabawne.
{2589}{2696}/W Xenii zginź3o mnóstwo ludzi.
{2700}{2855}/Mój ojciec na d3ugo przed mierci1|chorowa3 na cukrzycź./
{3060}{3142}SKRAWKI
{3329}{3414}WYSTŹPUJ?
{5199}{5281}ZDJŹCIA
{5682}{5786}SCENARIUSZ I REAYSERIA
{6316}{6398}Wypluj.
{7592}{7681}Masz guza na piersi.
{7685}{7739}Co?
{7743}{7844}Masz wielkiego guza.
{9782}{9841}/Tummler wszystko wiedzia3.
{9845}{9898}/Ludzie mówili,|ae jest czystym z3em./
{9902}{9964}/By3 ayw1 legend1.
{9968}{10064}/By3 niesamowity.
{10086}{10180}Zastrzelisz go?
{10219}{10306}Nie zabijaj go.|To oswojony kot.
{10310}{10399}To lesbijka.
{10406}{10450}Znam siź na tym.
{10454}{10566}Jest podobna do mojej matki.
{10621}{10665}Zgadnij, co jutro zrobiź.
{10669}{10737}- Co?|- Odwiedzź wariatkowo.
{10741}{10795}Wariatkowo?
{10799}{10857}I przelecź piekn1 wariatkź.
{10861}{10959}?apa, gdzie by3a?
{11048}{11150}Strasznie mierdzisz.
{11770}{11834}?apa, ty paskudna dziwko.|Gdzie j1 znalaz3a?
{11838}{11904}Pod werand1.|Spa3a tam od jakich trzech godzin.
{11908}{11985}- Jak siź tam dosta3a?|- Zostawi3a uchylone okno.
{11989}{12032}Nie!
{12036}{12104}- Tak.|- To nie ja.
{12108}{12139}Jak zwykle nawali3a Darby.
{12143}{12210}- Kocica jest chyba w ci1ay.|- Niemoaliwe.
{12214}{12322}Zajrzyjmy jej pod kieckź.
{12348}{12407}Niech ci siź przyjrzź.
{12411}{12489}- Jest czerwona?|- Nie.
{12493}{12549}- Opuchniźta?|- Nie.
{12553}{12664}To ma3a dziwka.|Za3oaź siź, ae jest w ci1ay.
{12668}{12701}Ona nie jest aadn1 dziwk1.
{12705}{12765}Jest, i doigra3a siź.
{12769}{12867}Ma dziewiźę cycuszków|i ayje dziewiźę razy.
{12871}{13012}Jeli jest w ci1ay,|bździemy musia3y utopię kociaki.
{13016}{13063}Tak to siź robi.
{13067}{13172}Tama musi zakryę ca31 brodawkź.|Mocno docinij.
{13176}{13322}- A jak siź zrobi zakaaenie?|- Nawet mi o tym nie mów.
{13326}{13402}Jeli nie dociniesz tamy,|to nie bździe efektu.
{13406}{13477}- Mocniej.|- No jest.
{13481}{13566}- Bździe bola3o?|- Nie bździe, jeli zerwiesz szybko.
{13570}{13679}- Gotowa?|- Zerwij to jej!
{13815}{13931}- Wygl1daj1 na wiźksze.|- Trochź wiźksze, i s1 szersze.
{13935}{14011}S1 grubsze.
{14015}{14034}S1 bardziej czerwone.
{14038}{14179}- Chyba wygl1daj1 o wiele lepiej.|- Fajne cycki.
{15488}{15583}Co chcesz robię?
{15599}{15708}Nadal chcesz szukaę kotów?
{15728}{15868}Moaemy spróbowaę w domu Deana|i na mietnikach.
{15890}{15960}To chodmy po nasz1 forsź.
{15964}{16048}I na koktajl mleczny.
{16052}{16098}Z truskawkami.
{16102}{16220}Jak nie bździe,|wezmź ananasowy.
{16226}{16341}Ale najpierw chodmy po forsź.
{16376}{16420}Twoja mama gotuje?
{16424}{16468}Robi mi grzanki.
{16472}{16554}- To wszystko?|- I kotlety z jagniźcia.
{16558}{16689}- Jad3e kiedy p3on1ce naleniki?|- Nie.
{17099}{17130}/Pewien bankier...
{17134}{17211}/zala3 sobie sosem kamizelkź.|Krawat zala3 tea./
{17215}{17259}/I spodnie w sosie mia3.
{17263}{17297}/Ca3y zala3 siź.
{17301}{17471}/Wiźc pochowali go w kamizelce|zalanej sosem i w mokrych spodniach./
{17475}{17512}/Zmar3 zalany sosem.
{17516}{17611}/Brudny staruch.
{17742}{17879}/Ci dwaj bracia|zamordowali swoich rodziców./
{17925}{18042}/Wychowano ich na wiadków Jehowy.
{18046}{18222}/Przychodzili do szko3y w fajnych|koszulkach i wystrza3owych adidasach./
{18250}{18368}/Zapinali ko3nierzyki od koszul.
{18381}{18462}/Byli 3adnie uczesani.
{18466}{18547}/Mieli zawsze czyste zźby.
{18551}{18666}/Uprasowane koszule i spodnie.
{18674}{18796}/Zawsze chodzili w czystych butach.
{18816}{18903}/Mieli wspania3e aycie.
{18907}{18985}/Nie wiem, co w nich wst1pi3o.
{18989}{19033}Dlaczego nie da3e mi tych butów?
{19037}{19115}Bo s1 nowe.|Nie dam takiemu brudasowi nowych butów.
{19119}{19224}Chrzaniź to, mam swoje.
{19492}{19578}Odwal siź.
{19612}{19724}Mia3e nie bię mnie w twarz.
{19996}{20079}Cholera!
{20106}{20201}Popieprzy3o ciź.
{20875}{20951}Dawaj mi te buty.
{20955}{21023}Co jemy na kolacjź?|Ty dzi gotujesz?
{21027}{21143}/Za pierwszym razem, gdy to by3o,|mia3am cztery lata./
{21147}{21239}/Pewnego dnia wróci3 póno do domu,
{21243}{21317}/a ja zasnź3am na kanapie.
{21321}{21406}/Obudzi3 mnie|i po3oay3 siź na mnie./
{21410}{21492}/Kaza3 mi zdj1ę majtki.
{21496}{21574}/Zapyta3am, dlaczego mam to zrobię.|A on wyjani3, ae to taka zabawa,/
{21578}{21646}/ae mnie nie skrzywdzi...
{21650}{21718}/...i ae mi siź to spodoba.
{21722}{21818}/Wiźc je zdjź3am.
{21842}{21964}/Ociera3 siź o mnie, dotyka3.|mia3 siź./
{21968}{22083}/Innym razem przyszed3|rano do mojej sypialni./
{22087}{22132}/Zabra3 mnie do swojej.
{22136}{22192}/Ca3owa3 mnie i dotyka3.
{22196}{22277}/Kaza3 mi siź piecię.
{22281}{22394}/Najpierw by3am bardzo przestraszona,
{22398}{22509}/ale myla3am, ae to, co robimy,|nie moae byę niczym strasznym,/
{22513}{22625}/bo przeciea by3 moim ojcem.
{22866}{22917}Tym razem siź nie popisalicie.
{22921}{23002}Niestety.
{23006}{23109}Piźę i pó3 kilograma.|Dam wam 13$.
{23113}{23238}Nie rozumiem.|Jest coraz mniej kotów.
{23293}{23349}Macie konkurencjź.
{23353}{23438}- Kogo masz na myli?|- Jarroda.
{23442}{23516}Mieszka obok szko3y.|Opiekuje siź swoj1 babci1.
{23520}{23588}Znam go. Jego siostra|chodzi3a ze mn1 do klasy.
{23592}{23660}Wyprowadzi3a siź st1d.|Mia3a na imiź June.
{23664}{23708}Wo3alimy na ni1 June-glista.
{23712}{23828}Jeszcze jedno. Koty nie|krźc1 siź jua wokó3 mietnika.
{23832}{23900}W3aciciel chińskiej knajpy,|który kupowa3 ode mnie koty,
{23904}{23959}zmar3 na atak serca.
{23963}{24003}Koniec z interesem.
{24007}{24116}- Jestem niez3ym cwaniakiem.|- Powaanie?
{24120}{24200}Poszed3em dzi do|warzywniaka po jab3ko.
{24204}{24281}Sprzedawca wzi13 mnie|za kogo spoza miasta.
{24285}{24353}Powiedzia3, ae jab3ka s1|za dwa dolary od sztuki.
{24357}{24389}Za3atwi3em go.
{24393}{24424}Da3em mu pi1taka.
{24428}{24475}Powinien wydaę mi dolara,
{24479}{24530}ale powiedzia3em:|"Zatrzymaj go sobie. Jestemy kwita.
{24534}{24595}Jak tu wchodzi3em,|rozdepta3em ci trochź winogron."
{24599}{24647}Mam zap3acię od kota|czy od kilograma?
{24651}{24782}- Bez róanicy.|- Dajź dolara za kilogram.
{24882}{24954}- Moaesz nam za3atwię trochź kleju?|- Jaki ma byę?
{24958}{25003}Byle nie do drzewa.
{25007}{25051}Klej cementowy tea|jest do chrzanu.
{25055}{25123}Butapren jest dobry.
{25127}{25203}Za3atwione.
{25207}{25253}Kto zabi3 tego kotka?
{25257}{25310}Kto nie zabi3.
{25314}{25353}Muchy go niemal zjad3y.
{25357}{25393}Musia3am zabię tego kota.
{25397}{25434}To by3a przyb3źda.
{25438}{25500}Te koty bardzo szybko|siź rozmnaaaj1.
{25504}{25554}To by3 ma3y kociak.
{25558}{25626}Próbowalimy odpździę go od domu,|ale ci1gle przy3azi3.
{25630}{25674}Jeden kole wzi13 butlź gazow1,
{25678}{25746}otworzy3 kotu pysk i wpuci3 gaz.
{25750}{25789}A potem go podpali3.
{25793}{25914}Kot przesta3 siź krźcię ko3o domu.
{25990}{26130}Nigdy nie zabija3em|niczego innego, tylko koty.
{26254}{26322}Widzia3am, jak kto kiedy|wsadzi3 kota do mikrofalówki.
{26326}{26370}Zwierzak siź roztopi3.
{26374}{26441}A mnie aresztowali|za g3upi1 rutówkź.
{26445}{26537}- Celowa3a do tej dziewczyny.|- Nieprawda.
{26541}{26630}Zwariowa3e.
{26685}{26753}Wsadzili mnie do wiźzienia dla ma3olatów,
{26757}{26825}bo wiźzienia by3y przepe3nione.
{26829}{26947}Dosta3am srebrn1 aelazn1 pryczź.
{27021}{27129}Nienawidzi3em czarnuchów.
{27141}{27293}Tak mnie wkurzali, ae móg3bym|porozrywaę ich na strzźpy.
{27300}{27377}Nienawidzź tych dupków.
{27381}{27512}Zobaczycie, co bździe,|jak ich wypuszcz1.
{27524}{27640}Z czarnymi tea moana siź przyjanię.
{27644}{27759}Mia3am kilka czarych kumpelek.
{29022}{29118}Twoja mama znalaz3a nowy dom?
{29122}{29173}Nie.
{29177}{29232}Widzia3em wczoraj jeden dom.
{29236}{29308}Obok mojego.
{29312}{29391}Naleay do jednej babki.
{29395}{29486}Ten dom jest na sprzedaa.
{29490}{29582}W skrzynce na listy|widaę dziurź po kuli.
{29586}{29682}Wielkie dziursko.
{29730}{29844}To chyba dzie3o mojego brata.
{29886}{30014}Zawsze powtarza3, ae Roy Orbison|strzela3 do róanych przedmiotów.
{30018}{30096}Roy nosi3 takie mieszne|okulary przeciws3oneczne.
{30100}{30197}Mój brat mia3 takie same.
{30201}{30242}piewa3 piosenkź "Rozpaczam".
{30246}{30310}- Znasz j1?|- Co?
{30314}{30383}Piosenkź.
{30387}{30502}"Rozpaczam, bo straci3em ciź."
{30689}{30757}Mój brat to piewa3.
{30761}{30805}Gdzie on teraz jest?
{30809}{30894}Mój brat?
{30908}{30964}W duaym miecie.
{30968}{31063}Wyrwa3 siź st1d.
{31097}{31188}Jest peda3em.
{31296}{31381}Ubiera siź jak baba.
{31385}{31476}Zak3ada spódnicź|i maluje usta szmink1.
{31480}{31572}Nosi pończochy.
{31576}{31670}Ma nawet cycki.
{31840}{31884}Jest dziewczyn1?
{31888}{31932}Mniej wiźcej.
{31936}{31995}By3 3adny?
{31999}{32100}Nie wiem. Chyba tak.
{32176}{32305}Wystarczaj1co 3adn...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin