Praca zbiorowa (red. L. Sykulski) - (2016) Mały leksykon geopolityki.pdf

(8958 KB) Pobierz
MAŁY LEKSYKON
GEOPOLITYKI
Redakcja naukowa
Leszek Sykulski
MAŁY LEKSYKON
GEOPOLITYKI
REDAKCJA NAUKOWA
LESZEK SYKULSKI
Częstochowa 2016
Recenzent
prof. dr hab. Piotr Eberhardt
Autorzy haseł
Jakub Bogucki, Adam Danek, Radosław Domke, Kamil Glinka,
Marko Hernaiz, Beata Jaroszewska, Tomasz Klin,
Katarzyna Leśniewska, Łukasz Lewkowicz, Wojciech Łysek,
Jarosław Macała, Agnieszka Polończyk, Marlena Sawicka,
Agnieszka Stec, Gaweł Strządała, Mirosław Sułek, Leszek Sykulski,
Mateusz Wiliński, Andrzej Zapałowski.
DTP
Grategia sp. z o.o.
Grafika na okładce
Flickr Creative Commons. Some rights reserved by Nomadic Lass
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne
prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie
z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania
autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
ISBN 978-83-65047-11-3 (print)
ISBN 978-83-65047-12-0 (e-book)
Wydanie 1.
Częstochowa 2016
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Grategia sp. z o.o.
Al. Pokoju 6/64 , 42-207 Częstochowa
4
SPIS HASEŁ
Akcja „pokój poprzez wolne głosowanie”............................ 11
Ameryka Łacińska – Latynoameryka ................................... 12
Bałtycko–pontyjska (czarnomorska) doktryna ..................... 17
Bezpieczeństwo narodowe .................................................... 19
Blok konstytucyjny ............................................................... 21
Brandta linia .......................................................................... 22
Brandta raport ....................................................................... 24
Bukowiecki Stanisław........................................................... 27
Cesarstwo Polskie ................................................................. 49
Cywilne mocarstwo............................................................... 53
Czarnomorska doktryna ........................................................ 59
Demokracja uczestnicząca .................................................... 64
Dyplomacja kanonierek ........................................................ 68
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej........... 71
Euroregion............................................................................. 76
G8.......................................................................................... 83
G-20 ...................................................................................... 84
Geografia polityczna ............................................................. 86
Geopolityka ........................................................................... 90
Geopolityczna doktryna ........................................................ 92
Geopolityczne kody .............................................................. 92
Geopolityczna koncepcja ...................................................... 93
Geopolityczna myśl............................................................... 93
Grabowsky Adolf .................................................................. 93
Grossraumwirtschaft ........................................................... 101
Hallsteina doktryna ............................................................. 107
Haushofer Karl Ernst .......................................................... 109
Heartland ............................................................................. 119
Zgłoś jeśli naruszono regulamin