Ocena ryzyka przy przemieszczaniu ręcznym ciężarów.pdf

(170 KB) Pobierz
Ręczne przemieszczanie ciężarów - określenie ryzyka Lista kontrolna
Firma ___________________________________________
Miejsce pracy / zadanie ____________________________
Rodzaj ręcznego przemieszczania ciężarów
Data _____________
Podpis ___________
Czas trwania, częstość Intensywność**)
Czasami Wielokrotnie*) Niska Wyso
ka
Transport
podnoszenie, przenoszenie,
ładowanie,
opuszczanie
Obróbka
Podnoszenie, trzymanie, manipulowanie
Transport
pchanie, ciągnięcie, manewrowanie
*) Stały etap / element zadania **) Ocena na podstawie doświadczenia: czy praca jest odczuwana
przez pracowników jako ciężka, czy wysiłek jest widoczny, czy pracownicy na koniec zmiany są
bardzo wyczerpani, czy odnotowuje się skargi, czy istnieją zalecenia do przeprojektowania procesu,
czy obserwuje się zwiększoną liczbę nieobecności lub wypadków?
Opis zadania
(zgodnie z Dyrektywą Rady)
cecha
rys.
tak
nie
Cecha charakterystyczna ciężaru
zbyt ciężki lub zbyt duży
nieporęczny lub trudny w uchwycie
niestabilny lub o zawartości, która może się
przesuwać
umieszczony w taki sposób,
że
konieczne jest
trzymanie go z dala od tułowia lub przy zgiętym lub
skręconym tułowiu,
o kształcie i/lub konsystencji, które mogą powodować
urazy u pracowników, zwłaszcza w przypadku kolizji.
Wymagany wysiłek fizyczny
zbyt wyczerpujący
osiągany tylko za pomocą ruchu skręcającego tułów
możliwość wystąpienia nagłych ruchów
ładunku
wykonywany przy niestabilnej pozycji ciała
Charakterystyki
środowiska
pracy
nie ma wystarczającej przestrzeni, zwłaszcza w
płaszczyźnie pionowej,
żeby
zrealizować postawione
zadanie,
podłoże jest nierówne, przez co stwarza ryzyko
potknięcia lub jest
śliskie
w stosunku do obuwia
pracownika,
stanowisko pracy lub
środowisko
pracy uniemożliwia
przemieszczanie ciężarów na bezpiecznej wysokości
lub przy prawidłowej pozycji pracownika
podłoga lub powierzchnia robocza ma różne poziomy,
co wymusza manipulowanie ciężarami na różnych
wysokościach,
podłoże lub powierzchnia oparcia stóp są niestabilne,
temperatura, wilgotność lub wentylacja są
nieodpowiednie.
Wymagania co do wykonywanych zadań
zbyt częsty lub zbyt długotrwały wysiłek fizyczny,
obciążający szczególnie kręgosłup
niewystarczający odpoczynek lub okres regeneracji,
nadmierne podnoszenie, opuszczanie lub nadmierne
odległości przenoszenia,
rytm pracy wymuszony procesem technologicznym,
który nie może zostać zmieniony przez pracownika.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin