serwer-instalacja i konfiguracja.pdf

(1783 KB) Pobierz
Maciej Klesiewicz
Instalacja, konfiguracja
i administrowanie
serwera sieciowego
KRAKÓW 2003
O PRAWACH AUTORSKICH
Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są
wymienione w Bibliografii na końcu tej pracy. Rozpowszechniane tej pracy,
możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z autorem, z wyłączeniem
sytuacji, w których naruszałoby to w jakikolwiek sposób prawa autorskie
opracowań
źródłowych.
Zabronione jest również czerpanie jakichkolwiek
korzyści majątkowych z tytułu rozpowszechniania niniejszej pracy.
Kontakt z autorem:
dyplo@irc.pl
Maciej Klesiewicz
Chciałbym przekazać serdeczne podziękowania wielu osobom z kanału
#debian.pl
sieci IRCNet za cenne rady i wskazówki dotyczące różnych
aspektów praktycznych omawianych w tej pracy zagadnień.
M. Klesiewicz
– Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego
SPIS TREŚCI
1. CEL PRACY ....................................................................................................... 5
2. ZAGADNIENIA WSTĘPNE................................................................................. 6
SYSTEMY UNIKSOWE ................................................................................................................................ 6
Systemy plików ............................................................................................................................................ 6
Konto ............................................................................................................................................................ 7
Sesja.............................................................................................................................................................. 8
Powłoka ........................................................................................................................................................ 8
Procesy ......................................................................................................................................................... 9
Zarządzanie pamięcią ................................................................................................................................. 11
SIECI KOMPUTEROWE............................................................................................................................ 12
Model warstwowy OSI ............................................................................................................................... 12
Model sieci TCP/IP .................................................................................................................................... 13
Protokoły sieciowe ..................................................................................................................................... 13
Sposoby transmisji i adresowania............................................................................................................... 14
Zestaw TCP/IP............................................................................................................................................ 14
Komunikacja sieciowa................................................................................................................................ 17
3. INSTALACJA SYSTEMU ................................................................................. 20
PROCES INSTALACJI................................................................................................................................ 21
System instalacyjny .................................................................................................................................... 21
Program dbootstrap..................................................................................................................................... 24
Początkowa konfiguracja systemu.............................................................................................................. 31
ZARZĄDZANIE PAKIETAMI ................................................................................................................... 34
Program dpkg ............................................................................................................................................. 36
Program dselect .......................................................................................................................................... 38
Program apt ................................................................................................................................................ 43
4. KONFIGURACJA SYSTEMU ........................................................................... 45
PROCES INIT ............................................................................................................................................... 46
Podtrzymywanie zasilania (UPS) ............................................................................................................... 48
Drzewo dowiązań symbolicznych rc .......................................................................................................... 49
KONFIGURACJA SIECI............................................................................................................................. 50
Pliki konfiguracyjne ................................................................................................................................... 50
Programy konfiguracyjne ........................................................................................................................... 58
Programy testujące ..................................................................................................................................... 60
-3-
M. Klesiewicz
– Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego
5. SERWERY USŁUGOWE .................................................................................. 64
SUPERSERWER INETD ............................................................................................................................. 65
Konfiguracja demona inetd......................................................................................................................... 65
SERWER DHCP ........................................................................................................................................... 68
Protokół DHCP........................................................................................................................................... 68
Konfiguracja serwera DHCP ...................................................................................................................... 68
SERWER SAMBY ........................................................................................................................................ 72
Składniki pakietu Samba ............................................................................................................................ 72
Konfiguracja Samby ................................................................................................................................... 73
Konfiguracja za pomocą programu swat .................................................................................................. 100
Konfiguracja klientów Windows .............................................................................................................. 101
6. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU .................................................................... 106
ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA.................................................................................................... 106
Rodzaje ataków......................................................................................................................................... 106
Polityka bezpieczeństwa........................................................................................................................... 109
LINUX-PAM................................................................................................................................................ 110
Konfiguracja PAMów............................................................................................................................... 111
Konfiguracja ograniczeń........................................................................................................................... 113
FIREWALL ................................................................................................................................................. 115
Tablice ...................................................................................................................................................... 115
Stany pakietów ......................................................................................................................................... 116
Łańcuchy
.................................................................................................................................................. 117
Dopasowania ogólne................................................................................................................................. 118
Dopasowania pośrednie ............................................................................................................................ 118
Dopasowania wyraźne .............................................................................................................................. 120
Cele i skoki ............................................................................................................................................... 125
Konfiguracja iptables................................................................................................................................ 128
7. ADMINISTROWANIE SERWERA .................................................................. 130
ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI.................................................................................................... 131
Cechy kont użytkowników ....................................................................................................................... 131
Pliki konfiguracyjne ................................................................................................................................. 134
Programy zarządzania użytkownikami ..................................................................................................... 135
Limity dyskowe ........................................................................................................................................ 137
KONTROLOWANIE SYSTEMU ............................................................................................................. 139
Demon syslogd ......................................................................................................................................... 139
Demon klogd ............................................................................................................................................ 143
Administracja dziennikami....................................................................................................................... 143
Analiza wydajności systemu..................................................................................................................... 144
Rozliczanie użytkowników....................................................................................................................... 149
ODTWARZANIE PO AWARII................................................................................................................. 150
Kopie zapasowe........................................................................................................................................ 150
Dyskietki ratunkowe................................................................................................................................. 153
Dokumentacja systemu............................................................................................................................. 154
SŁOWNIK POJĘĆ .............................................................................................. 155
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 161
-4-
M. Klesiewicz
– Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego
1.
CEL PRACY
Celem mojej pracy był opis zainstalowania i skonfigurowania systemu pracującego
na komputerze pełniącym rolę lokalnego serwera oraz opis późniejszego administrowania
tym serwerem.
W swojej pracy przedstawiłem proces instalacji, a także najważniejsze zadania
podczas konfiguracji systemu. Jeśli chodzi o usługi serwera, w pracy ograniczyłem się
tylko do tych, które są istotne przede wszystkim dla właściwego funkcjonowania sieci
lokalnej. Sporo miejsca poświęciłem także zagadnieniom bezpieczeństwa, a na koniec
pokrótce przedstawiłem zadania i
środki
służące do administrowania serwerem.
-5-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin