Skuteczne poszukiwanie klientow.pdf

(678 KB) Pobierz
Niniejszy
darmowy
ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
"Skuteczne poszukiwanie klientów"
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
kliknij tutaj
Darmowa publikacja
dostarczona przez
Twój E-biznes
Niniejsza
Wydawcę.
publikacji
publikacja
Zabronione
bez
może
być
kopiowana,
zmiany
oraz
w
dowolnie
zawartości
się
jej
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
jakiekolwiek
zgody
pisemnej
wydawcy.
Zabrania
odsprzedaży, zgodnie z
regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
© Copyright for Polish edition by
ZloteMysli.pl
Data: 20.10.2006
Tytuł: Skuteczne poszukiwanie klientów (fragment utworu)
Autor: Artur Wojciechowski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW:
www.ZloteMysli.pl
EMAIL:
kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
CZYM SĄ TWOI POTENCJALNI KLIENCI?..............................................................5
Jakich nawyków potrzebujesz?........................................................................................9
Cele niniejszego ebooka..................................................................................................11
JAK ZNALEŹĆ KLIENTÓW?..................................................................................13
Określanie tendencji wzrostowych branży...............................................................15
Profil klienta....................................................................................................................16
ZDOBYWANIE NAZWISK.....................................................................................29
Kontakty osobiste...........................................................................................................29
Zapisz się do organizacji branżowej lub zawodowej................................................29
Zapisz się do organizacji, do której należą Twoi klienci.........................................30
Skontaktuj się ze swymi dawnymi klientami...........................................................32
Skontaktuj się z kolegami z branży...........................................................................33
Poproś o pomoc przyjaciół........................................................................................33
Korzystaj z całej swojej sieci kontaktów...................................................................33
Przemawiaj na forum publicznym............................................................................34
Zorganizuj szkolenie..................................................................................................35
Rozmawiaj z każdym.................................................................................................35
Odszukaj swoich naturalnych potencjalnych klientów – Twoich przyjaciół..............36
Referencje, rekomendacje i polecenia od klientów......................................................37
Dlaczego powinniśmy pytać o polecenia?................................................................39
Dlaczego nie masz większej liczby poleceń?............................................................40
W jaki sposób powinniśmy pytać?............................................................................41
Sugestie do poleceń...................................................................................................44
Proś o rekomendacje!................................................................................................45
Sugestie do rekomendacji.........................................................................................47
Bierz referencje!.........................................................................................................47
Kiedy powinniśmy prosić o referencje?...................................................................49
Sugestie do referencji................................................................................................50
Ośrodki oddziaływania...................................................................................................51
Rozwijaj ośrodki oddziaływania...............................................................................52
Koncepcja "kręgów koncentrycznych".....................................................................54
Źródła publikowane........................................................................................................55
Żółte kartki w książkach telefonicznych...................................................................55
Informatory gospodarcze i publikacje o charakterze ogólnym...............................55
Prenumerata prasy....................................................................................................56
Pisma branżowe.........................................................................................................57
Wykorzystuj listy w celu rozszerzania kręgu Twoich potencjalnych klientów.......57
Inne źródła......................................................................................................................59
Grupa wymieniająca informacje o nabywcach........................................................59
Klienci Twoich konkurentów....................................................................................60
Obserwuj codzienne życie.........................................................................................60
Rozwijaj swoje rynki za pomocą sprawdzonych w działaniu środków
........................61
Buduj grupy potencjalnych klientów........................................................................61
Bezpośrednia korespondencja pocztowa.................................................................62
Poszukiwanie potencjalnych klientów przez telefon...............................................63
Wykorzystaj e-mail w poszukiwaniu klientów.........................................................63
Eliminuj „chińskie jaja”..................................................................................................75
JAK KWALIFIKOWAĆ POTENCJALNYCH KLIENTÓW?........................................77
Jak ocenisz fakty dotyczące potencjalnego klienta?.....................................................77
Korzystaj z obserwacji osobistych.............................................................................77
Jakie konkretne potrzeby mają potencjalni klienci?....................................................80
Zmieniające się potrzeby..........................................................................................80
Czy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany przez firmę?...................................82
Czy możesz skontaktować się z wybraną osobą?..........................................................83
LISTA NAZWISK..................................................................................................85
Czteropunktowa metoda kwalifikacji............................................................................87
Kartoteka klientów.........................................................................................................89
PODSUMOWANIE................................................................................................92
DODATEK – CRM
................................................................................................94
CRM - co to jest?............................................................................................................94
CRM - Korzyści...............................................................................................................96
CeReM Personal.............................................................................................................97
Dla kogo jest przeznaczony program CeReM Personal?.........................................97
Co zawiera program CeReM Personal?....................................................................97
ZAPOWIEDZI.....................................................................................................100
Już dostępne.............................................................................................................................100
SKUTECZNE POSZUKIWANIE KLIENTÓW -
darmowy fragment -
kliknij po więcej
Artur Wojciechowski
● str.
5
Czym są Twoi potencjalni klienci?
C
zym są potencjalni klienci w kontekście Twojego sukcesu
w sprzedaży? Nie pytam: "kim są Twoi potencjami klienci?",
ponieważ chciałbym, abyś pomyślał lub pomyślała najpierw
o własnych dążeniach finansowych, o tym, jaka będzie Twoja
sytuacja za tydzień, za miesiąc, za rok od dzisiaj. Ile planujesz
zarobić w ciągu roku?
W jakim stopniu potencjalni klienci mogą przyczynić się do
osiągnięcia tego celu finansowego? Mówiono Ci, że nie istnieje górny
pułap Twoich możliwości w sprzedaży. To prawda, istnieje jednak
górny pułap liczby godzin, jakimi dysponujesz w ciągu dnia. Istnieje
granica tego, co możesz dokonać w ciągu dnia.
Niezależnie od tego, jakie są Twoje cele w kwestii osiągnięcia
określonego dochodu, są one zawsze niejasnymi, nierzeczywistymi
i postulowanymi marzeniami, jeśli nie powiążesz ich z konkretnymi
ludźmi, Twoimi potencjalnymi nabywcami. Cała Twoja przyszłość,
związana ze sprzedażą, zależy od Twoich możliwości w zakresie
utrzymywania stałego poziomu potencjalnych klientów i związanego
z tym stałego poziomu sprzedaży. W tym momencie możesz
powiedzieć:
„Ależ oczywiście, być może któregoś dnia będę potrzebował więcej
potencjalnych klientów, jednak na dzień dzisiejszy mam kilkaset
osób na liście. Dlaczego nie miałbym lub nie miałabym poczekać, aż
wyczerpię listę, zanim zacznę się martwić poszukiwaniem
potencjalnych klientów?”
Copyright by
Złote Myśli
& Artur Wojciechowski
Zgłoś jeśli naruszono regulamin