IWERMEKTYNA - Przegląd badań klinicznych i in vitro oraz testów.pdf

(93 KB) Pobierz
10 września 2021
https://psnlin.pl/storage/articles/pl/96-2.jpg
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ Z GRAFIKĄ:
IWERMEKTYNA - Przegląd badań klinicznych, badań in vitro, testów
na zwierzętach i ludziach
FLCCC czyli Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (https://covid19criticalcare.com/) to założona
protokołów terapii pacjentów z COVID-19.
w marcu 2020 r. organizacja lekarzy i naukowców, której celem jest opracowywanie i stałe udoskonalanie
Od kilku miesięcy pod lupą ekspertów z FLCCC znajduje się iwermektyna - lek przeciwpasożytniczy i
przeciwtrądzikowy, używany w terapii zarówno ludzi, jak i zwierząt.
Pierwsze doniesienia o potencjalnej skuteczności tego
środka
przeciwko SARS-CoV-2 pojawiły się pod
Leków stwierdziła,
że
na obecnym etapie wiedzy nie można wdrożyć go do praktyki klinicznej. Agencja
klinicznych oraz stosowanie w czasie eksperymentów większych dawek leku niż te zwyczajowo
stosowane u ludzi.
koniec ubiegłego roku, jednak z powodu braku wystarczających dowodów naukowych Europejska Agencja
skrytykowała też autorów wstępnego badania nad iwermektyną za nieprecyzyjne zaprojektowania testów
Niedawno pojawił się kolejny dowód za skuteczność iwermektyny - metaanaliza oparta na kilkunastu
randomizowanych, kontrolowanych badaniach dotyczących leczenia tym
środkiem
pacjentów z
COVID-19.
Jak podkreślają autorzy publikacji: "Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of
Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8088823/
- jest to najbardziej wszechstronny przegląd dostępnych danych na temat iwermektyny. Pochodzą one z
badań klinicznych, badań in vitro, testów na zwierzętach oraz na ludziach.
Wynika z niej,
że
iwermektyna wykazuje wysoką skuteczność zarówno w zmniejszaniu ryzyka zakażenia,
jak i obniżaniu
śmiertelności
spowodowanej przez COVID. Przegląd pokazał też,
że
ten podawany
doustnie lek jest skuteczny we wszystkich fazach COVID-19.
1
"Wykonaliśmy pracę, której nie wykonały władze medyczne: przeprowadziliśmy najbardziej
wszechstronny przegląd dostępnych danych dotyczących iwermektyny - mówi dr Pierre Kory, prezes i
dyrektor medyczny FLCCC. - Zastosowaliśmy złoty standard, aby móc z całą odpowiedzialnością
stwierdzić,
że
iwermektyna może zakończyć tę pandemię".
Analiza ekspertów objęła
łącznie
27 badań kontrolowanych, które ukazały się do stycznia br. włącznie. 15
z nich to badania randomizowane, preferowane przez
Światową
Organizację Zdrowia, Narodowe Instytuty
Zdrowia Stanów Zjednoczonych oraz Europejską Agencję Leków. Na ich podstawie udało się stwierdzić,
że
istnieje duże, statystycznie istotne zmniejszenie
śmiertelności,
skrócenie czasu od momentu zakażenia
leczonych iwermektyną.
do wyzdrowienia oraz zwiększenie skuteczności usuwania wirusa z orgaznizmu u pacjentów z COVID-19
Stwierdzono również,
że
lek ten znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia COVID-19 przy regularnym
stosowaniu.
Wiele regionów na całym
świecie
już teraz uznaje,
że
iwermektyna jest skuteczna w profilaktyce i terapii
COVID-19. Republika Południowej Afryki, Zimbabwe, Słowacja, Czechy, Meksyk oraz Indie już
zatwierdziły ją do stosowania na ludziach. Zdaniem autorów omawianej publikacji wyraźnie widać,
że
dystrybucja iwermektyny prowadzi do "szybkiego spadku zachorowalności i
śmiertelności
w całej
populacji".
"Nasze najnowsze badanie pokazuje, po raz kolejny i bez
żadnych
wątpliwości,
że
iwermektyna jest
wysoce skuteczna jako bezpieczna profilaktyka i leczenie COVID-19 - podsumowuje dr Paul E. Marik,
jeden z założycieli FLCCC. - (..) Wzywamy regionalne organy ds. zdrowia publicznego oraz lekarzy na
zawsze zakończyć tę pandemię".
całym
świecie
do zażądania włączenia iwermektyny do ich standardów opieki po to, abyśmy mogli raz na
Poniżej możesz pobrać protokół I-MASK+ dotyczący zapobiegania i wczesnego leczenia
ambulatoryjnego dla COVID-19 z wytycznymi dotyczącymi czasu i dawek każdego ze składników leków.
Pobiezrz PDF - Protokół I-MASK PREVENTION & EARLY OUTPATIENT TREATMENT PROTOCOL
FOR COVID-19
Protokół I-MASK+ uzupełnia Protokół leczenia szpitalnego MATH+ dla Covid-19 od marca 2020 r., który
jest przeznaczony dla pacjentów hospitalizowanych. Oba są opartymi na fizjologii schematami leczenia
skojarzonego, opracowanymi przez liderów medycyny intensywnej opieki. Wszystkie leki składowe są
zatwierdzone przez FDA, niedrogie,
łatwo
dostępne i stosowane od dziesięcioleci z ugruntowanymi
profilami bezpieczeństwa. W październiku 2020 r. dodaliśmy iwermektynę jako podstawowy lek w
profilaktyce i leczeniu COVID-19.
2
Poniżej możesz pobrać Protokół leczenia szpitalnego MATH+ dla COVID-19, do użytku przez
dawkami początkowymi i czasem trwania każdego leku składowego.
Pobierz PDF - Protokół leczenia szpitalnego MATH+ dla COVID-19
profesjonalistów, ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi czasu rozpoczęcia wraz z sugerowanymi
Przedstawiamy tez protokół opracowany w postępowaniu w tzw. zespole "post COVID", który sprawdził
się również leczeniu zapalnego zespołu poszczepiennego.
Pobierz PDF - Protokół opracowany w postępowaniu w tzw. zespole "post COVID"
Podsumowanie, analiza i omówienie wszystkich powyższych protokołów w formie swoistego przewodnika
w postępowaniu w przypadku zachorowania na COVID-19znajduje się tutaj:
Pobierz PDF - Przewodnik postępowania w przypadku zachorowania na COVID-19
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w tych dokumentach stanowią wytyczne dla lekarzy na całym
świecie
dotyczące zapobiegania i leczenia COVID-19. Powinny być wykorzystywane wyłącznie przez lekarzy przy
formułowaniu ich podejścia do COVID-19. Pacjenci powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed
rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia.
Lekarze i ludzie z całego
świata
dzielą się doświadczeniami skuteczności powyższych sposobów
leczenia:
https://covid19criticalcare.com/testimonials/
W
środku
pandemii nie ma czasu na prowadzenie badań, a zwłaszcza na czekanie na ich ostateczne
czego doświadczają pacjenci, jest cennym dowodem działania leków zapewniających bezpieczne i
skuteczne leczenie. W połączeniu z rosnącą i przytłaczającą liczbą pozytywnych wyników badań,
życiu.
Leczą lekami, których skuteczność i ewentualne skutki uboczne bacznie obserwują.
wyniki, co może trwać miesiące, a nawet lata… To, co obserwują wyszkoleni i doświadczeni lekarze, a
prawdziwi lekarze nie odmówią obiecującego leczenia pacjentom z objawami potencjalnie zagrażającymi
3
Zgłoś jeśli naruszono regulamin