5 zestawów - stara ustna - Pani Antecka.pdf

(18 KB) Pobierz
ZESTAW I
I
Przeczytaj uważnie tekst: „Der Ersatzmann”.
Przygotuj się do rozmowy na jego temat.
II
Wykonaj następujące zadania gramatyczne:
1. Uzupełnij formę czasownika w czasie teraźniejszym:
a)Die Mutter ..... Kuchen. /backen/
b)..... du dieses Buch? /nehmen/
2. Użyj wyrazy z nawiasów w odpowiednich przypadkach:
a)Das Auto ..... /mein Freund/ steht in ...../die
Garage/.
b)Sie geht mit /er/ in ...../der Park/.
3. Połącz zdania podanym w nawiasie spójnikiem:
a)Ich mache eine Reise. Ich muß meinen Koffer
packen./bevor/
b)Er trainiert täglich. Er hat gute Ergebnisse./seitdem/
4. Uzupełnij odpowiedni zaimek zwrotny:
a)Herr Schmidt, Sie müssen ..... beeilen!
b)Ich habe ..... auf diesen Abend sehr gefreut.
5. Zamień na stronę bierną:
a)Sie werden den Text gleich lesen.
b)Ich habe gestern meinen Freund getroffen.
III Przygotuj się do rozmowy:
Twój kolega szkodzi swojemu zdrowiu paląc papierosy i
odżywiając się nieprawidłowo. Przekonaj go, by zmienił swoje
postępowanie.
Po zakończeniu rozmowy otrzymasz opis 2 sytuacji
wymagających
krótkiej reakcji językowej (1-2 zdań)
ZESTAW II
I
Przeczytaj uważnie tekst: „Die Uhr und das Loch”.
Przygotuj się do rozmowy na jego temat.
II
Wykonaj następujące zadania gramatyczne:
1. Odpowiedz przecząco na następujące pytania:
a)Hast du einen Füller?
b)Ist jemand zu Hause?
2. Uzupełnij końcówki:
a)Er hat diese schwer... Prüfung gut bestanden.
b)Sie fahren mit ihrem neu... Auto in den Urlaub.
3. Wstaw bezokolicznik z „zu” lub bez „zu”:
a)Es ist verboten, während der Zugfahrt ....(aussteigen)
b)Peter geht jetzt ...... (schwimmen)
4.Wstaw odpowiedni zaimek względny:
a)Dort steht Herr Schmidt, ... Sohn Medizin studiert.
b)Der Roman, ... er gekauft hat, liegt dort.
5.Zamień na stronę bierną:
a)Ich übersetze den Text bestimmt für morgen.
b)Die Schüler haben die Sätze geschrieben.
III
Przygotuj się do rozmowy:
Znajomi planują spędzić cały weekend w domu. Nakłoń ich, by
pojechali z Tobą na wycieczkę w góry.
Po zakończeniu rozmowy otrzymasz opis 2 sytuacji,
wymagających krótkiej reakcji językowej (1-2 zdań).
ZESTAW III
I
Przeczytaj uważnie tekst: „So spart man nicht”.
Przygotuj się do rozmowy na jego temat.
II
Wykonaj następujące zadania gramatyczne:
1. Utwórz odpowiednie formy trybu rozkazującego:
a)..... dich! Es ist schon spät! /beeilen/
b)..... nicht so laut! Ich höre dich gut. /sprechen/
2. Uzupełnij zdania stosując czas przeszły Perfekt:
a)Wann ...... du gestern......? /aufwachen/
b)Er ..... in diesem Restaurant eine Pizza .....
./essen/
3. Uzupełnij brakujący w pytaniach wyraz:
a)..... fährst du zur Schule? Mit dem Bus?
b)..... interessiert er sich?
4. Uzupełnij bezokolicznik z „zu” lub bez „zu”!:
a)Ich muß den Aufsatz ..... schreiben.
b)Was hast du noch ..... tun?
5. Wstaw przymiotnik w odpowiednim stopniu:
a)Das Wetter ist heute ..... als gestern./schön/
b)Das ist das ..... Gebäude in der ganzen
Stadt./hoch/
III Przygotuj się do rozmowy:
Twój kolega całymi dniami ogląda telewizję. Przekonaj go,
że
powinien zmienić swoje postępowanie.
Po zakończeniu rozmowy otrzymasz opis 2 sytuacji
wymagających krótkiej reakcji językowej (1-2 zdań)
ZESTAW IV
I
Przeczytaj uważnie tekst: „Paß in der Schule gut auf!”.
Przygotuj się do rozmowy na jego temat.
II
Wykonaj następujące zadania gramatyczne:
1. Zamień poniższe zdania na zdania w podanym czasie:
a)Wir nehmen keinen Regenschirm mit./Perfekt/
b)Der Briefträger bringt uns Zeitungen. (Imperfekt)
2. Utwórz zdania ze spójnikiem „nachdem”:
a)Der Junge ißt zu Mittag. Danach spielt er Gitarre.
b)Ich machte im Zimmer Ordnung. Danach kam meine
Mutter.
3. Zastąp podkreślone rzeczowniki odpowiednimi zaimkami
osobowymi:
a)Der Mann gibt seiner Frau einen Blumenstrauß.
b)Die Sekretärin gibt dem Chef das Formular.
4. Odpowiedz na pytania stosując w odpowiedzi Konjunktiv:
a)Was würdest du machen, wenn du viel Zeit hättest?
/eine Auslandsreise machen/
b)Was würdest du machen, wenn es kein Fernsehen gäbe?
/mehr Bücher lesen/
5. Wstaw odpowiednio zaimek „es“ lub „man“:
a)Heute ist ..... warm.
b)Hier spricht ..... leider nur Deutsch.
III
Przygotuj się do rozmowy:
Przyjaciele zapraszają Cię na wycieczkę. Nie możesz z nimi
jechać, ponieważ jesteś chory. Powiedz im o przyczynach Twojej
odmowy.
Po zakończeniu rozmowy otrzymasz opis 2 sytuacji,
wymagających krótkiej reakcji językowej (1-2 zdań).
ZESTAW V
I
Przeczytaj uważnie tekst: „Fühlen Sie sich wie zu
Hause”.
Przygotuj się do rozmowy na jego temat.
II
Wykonaj następujące zadania gramatyczne:
1. Połącz zdania spójnikiem „als” lub „wenn”:
a)Ich bin hungrig. Ich muß gleich etwas essen.
b)Wir waren voriges Jahr in Berlin. Wir besichtigten
viel.
2. Uzupełnij zdania stosując rekcję czasownika:
a)Wir warten ..... ..... ./du/
b)Marie fragte mich ..... ..... ./deine Adresse/
3. Użyj wyrazy w nawiasie w odpowiednich przypadkach:
a)Sie hilft ...../ihre Freundin/ bei ..... .
/die Arbeit/
b)Er muß wegen ..... /die Prüfung/ viel lernen.
4. Przekształć zdania z „trotzdem“ na „obwohl“:
a)Er hat eine gute Arbeit, trotzdem ist er nicht
zufrieden.
b)Das Auto war teuer, trotzdem haben wir es gekauft.
5. Wstaw odpowiedni czasownik modalny:
a)..... ich das Fenster öffnen?
b)Er ist krank und ..... eine Woche im Bett bleiben.
III
Przygotuj się do rozmowy:
Twoi przyjaciele mieszkają na wsi. Mają możliwość
zamieszkania w mieście na nowym osiedlu, ale nie chcą z niej
skorzystać. Przekonaj ich, by zmienili zdanie.
Po zakończeniu rozmowy otrzymasz opis 2 sytuacji
wymagających krótkiej reakcji językowej (1-2 zdań)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin