Jan Kreft - Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka.pdf

(3220 KB) Pobierz
korekta autorska
Projekt został sfinansowany ze środków
Recenzenci
prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas
prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
Projekt okładki
Kaja Kreft
© Copyright by Jan Kreft & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2018
All rights reserved
Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszech-
niany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących,
nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez
uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
ISBN 978-83-233-4618-0
ISBN 978-83-233-9967-4 (e-book
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-80, fax 12-663-23-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325
korekta autorska
korekta autorska
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
CZĘŚĆ I
I 1 
Algorytm – (re)interpretacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarys pola badawczego
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ku dataizmowi: algorytmy nieorganiczne i organiczne
. . . . . . . . . . . . . .
Badania algorytmu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Społeczna rola algorytmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Społeczeństwo algorytmiczne a zarządzanie algorytmiczne  . . . . . . . .
Środowisko algorytmów
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
33
42
45
49
53
59
II 1 
II 2 
CZĘŚĆ II
III 1 
Demiurgowie znaczeń – czy Google, Facebook i Twitter to media?  . . .
Czy Google i Facebook to firmy medialne?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Platformy, ale nie media
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To jednak media
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korporacje medialno-technologiczne a koncentracja sztucznej
inteligencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncentracja sztucznej inteligencji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
70
72
74
III 2 
78
81
IV 1 
Mit i kapitalizm algorytmiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Mity i organizacja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Mit a nowe media
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Internet – środowisko mityczne
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Mit a organizacja medialno-technologiczna
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
„Czarodziejstwo”, googlizm i reifikacja algorytmu
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Kapitalizm algorytmiczny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
korekta autorska
6
korekta autorska
Spis treści
V 1 
Janusowe oblicze organizacji medialno-technologicznych . . . . . . . . . .
Powszechność doświadczeń algorytmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Człowiek facebookowy” – (ja) po/dane na osi czasu  . . . . . . . . . . . . . .
Algorytm: „technologia siebie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algorytm naznaczony uprzedzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oddawanie ludziom głosu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtrowanie informacji – systemy rekomendacyjne  Personalizacja
i jej konsekwencje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umożliwianie zbiorowych działań  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potencjał mobilizacji ruchów społecznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gdy algorytm kształtuje ruch społeczny  Paradoks Wall Street
i
cloud protesting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potencjał motywowania mainstremowych mediów  . . . . . . . . . . . . . . . .
Janusowe oblicze politycznego wpływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utopia neutralności algorytmu a ład informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . .
Użytkownik wobec organizacji  Asymetria zależności w środowisku
cyfrowych mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojęcie i czynniki asymetrii oraz jej społeczne skutki  . . . . . . . . . . . . . .
Fasadowość ustanawiania indywidualnej agendy  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upodmiotowienie użytkowników a rynkowy konflikt sił . . . . . . . . . . . . .
Asymetria a „inflacja prywatności”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Od panoptykonu do kryptoptykonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W poszukiwaniu nowych ram pojęciowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Widoczność użytkownika i nadzór lateralny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iluzja podmiotowości rozważana ponownie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rynkowy kontekst nadzoru – „reżim platform” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
105
106
108
109
111
114
116
118
119
121
122
127
V 2 
129
129
132
135
138
139
142
144
145
148
V 3 
Kolonizacja korporacyjna w mediach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Gdy Facebook = internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Big data i datafikacja a organizacje medialno-technologiczne  . . . . . . . 157
Algorytmy a bazy danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Datafikacja i utowarowienie relacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Ukryta algorytmiczna logika mediów społecznościowych . . . . . . . . . . . 165
Big data i nowa logika akumulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formalna indyferencja – przykład Google  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitalizm nadzoru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relacje determinowane rynkowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
173
175
178
VI 1 
VI 2 
VI 3 
korekta autorska
Spis treści
korekta autorska
7
CZĘŚĆ III
VII 1  Władza a media  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Władza ekonomiczna a zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Władza a komunikowanie masowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blaski i cienie metafory sieci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII 2  Władza algorytmów organizacji medialno-cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . .
Od czwartej do piątej władzy
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czwarta władza algorytmu w mediach
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przejawy władzy algorytmów
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normatywne przejawy władzy a „retoryka algorytmu”
 . . . . . . . . . . . . . .
183
184
187
193
196
196
198
203
211
VIII 3  Autorytet algorytmiczny a śmieci informacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
VIII 1  Algokracja, epistokracja a zarządzanie algorytmiczne . . . . . . . . . . . . . . 217
CZĘŚĆ IV
IX 1 
Algorytmy i boty w (nie)ludzkim dziennikarstwie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
Wartość algorytmiczna informacji i wartość informacji w mediach
tradycyjnych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234
Władza algorytmów a fake news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fake news bez granic
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Społeczny wpływ fake news
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typy fake news
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środowisko postprawdy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clickbait, luka ciekawości i tabloidyzacja treści
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyzwolenie na fake news a problem wiarygodności
 . . . . . . . . . . . . . .
Google i bezpośrednie odpowiedzi
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boty społeczne a fake news
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czynniki sukcesu fake news
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fake news finansowo opłacalne
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boty i „czarny PR”
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astroturfing i boty
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obrona przed fake news i rola algorytmów
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crowdsourcing a fake news
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpowiedzialność a potencjał algorytmiczny
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
239
240
241
242
246
247
250
251
253
255
257
259
263
267
269
X 1 
korekta autorska
Zgłoś jeśli naruszono regulamin