Zbigniew Pater - Wybrane zagadnienia z historii techniki.pdf

(6645 KB) Pobierz
Zbigniew Pater
Wybrane zagadnienia
z historii techniki
Politechnika Lubelska
Lublin 2011
Recenzent:
dr hab. inż. Krzysztof Łukasik, prof. Politechniki Lubelskiej
Publikacja wydana za zgodą Rektora Politechniki Lubelskiej
© Copyright by Politechnika Lubelska 2011
ISBN: 978-83-62596-58-4
Wydawca: Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
Realizacja: Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej
ul. Nadbystrzycka 36A, 20-618 Lublin
tel. (81) 538-46-59, email: wydawca@pollub.pl
www.biblioteka.pollub.pl
Druk:
ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak
www.esus.pl
Elektroniczna
wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL
www.bc.pollub.pl
Nakład: 100 egz.
Spis treści
1.
2.
Wprowadzenie..............................................................................................................
Pozyskiwanie energii....................................................................................................
2.1. Energia spalania (ogień) ........................................................................................
2.2. Energia sprężystości ..............................................................................................
2.3. Energia odzwierzęca .............................................................................................
2.4. Energia wiatrowa...................................................................................................
2.5. Energia wody ........................................................................................................
2.6. Energia pary ..........................................................................................................
2.7. Energia elektryczna ...............................................................................................
2.8. Silnik spalinowy ....................................................................................................
2.9. Energia słoneczna..................................................................................................
2.10. Energia jądrowa ....................................................................................................
2.11. Inne rodzaje energii ...............................................................................................
2.11.1. Energia geotermalna .................................................................................
2.11.2. Energia fal morskich ................................................................................
2.11.3. Energia z biomasy ....................................................................................
2.11.4. Energia z biogazu .....................................................................................
2.11.5. Energia cieplna z oceanu ..........................................................................
Metalurgia ....................................................................................................................
3.1. Metalurgia
żelaza
..................................................................................................
3.2. Metalurgia metali nieżelaznych.............................................................................
3.3. Metalurgia proszków .............................................................................................
3.4. Metalurgia w Polsce ..............................................................................................
Techniki wytwarzania .................................................................................................
4.1. Odlewnictwo .........................................................................................................
4.2. Obróbka plastyczna ...............................................................................................
4.2.1. Kuźnictwo ................................................................................................
4.2.2. Walcownictwo ..........................................................................................
4.3. Obróbka skrawaniem.............................................................................................
4.3.1. Toczenie ...................................................................................................
4.3.2. Struganie i frezowanie ..............................................................................
4.3.3. Wiercenie .................................................................................................
9
11
12
13
13
14
16
18
25
27
34
34
38
38
39
39
40
40
41
42
57
60
62
67
67
72
72
79
84
84
87
88
3.
4.
5
Z. Pater: Wybrane zagadnienia z historii techniki
5.
6.
7.
4.3.4. Szlifowanie ............................................................................................... 89
4.4. Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych .................................................... 90
4.5. Połączenia mechaniczne ........................................................................................ 93
4.5.1. Połączenia nitowe ..................................................................................... 93
4.5.2. Połączenia zgrzewane i spawane .............................................................. 94
4.5.3. Połączenia gwintowe ................................................................................ 97
Pojazdy parowe ............................................................................................................ 101
5.1. Samochody parowe ............................................................................................... 102
5.2. Parowozy ............................................................................................................... 106
5.3. Lokomobila ........................................................................................................... 112
5.4. Linie kolejowe ....................................................................................................... 113
Pojazdy spalinowe ........................................................................................................ 117
6.1. Samochody ............................................................................................................ 117
6.1.1. Prekursorzy............................................................................................... 117
6.1.2. Pierwsze wyścigi ...................................................................................... 119
6.1.3. Europejskie koncerny ............................................................................... 121
6.1.4. Początki przemysłu samochodowego w USA .......................................... 122
6.1.5. Kalendarium rozwoju motoryzacji ........................................................... 123
6.1.6. Rozwój samochodów ciężarowych .......................................................... 129
6.1.7. Samochody w Polsce ................................................................................ 131
6.2. Jednoślady ............................................................................................................. 134
6.2.1. Rower ....................................................................................................... 134
6.2.2. Motocykl .................................................................................................. 137
Statki, łodzie i okręty ................................................................................................... 141
7.1. Statki egipskie ....................................................................................................... 141
7.2. Statki Fenicjan ....................................................................................................... 143
7.3. Statki greckie ......................................................................................................... 144
7.4. Statki Rzymian ...................................................................................................... 145
7.5. Statki Wikingów.................................................................................................... 147
7.6. Statki
żaglowe
....................................................................................................... 149
7.6.1. Koga ......................................................................................................... 149
7.6.2. Holk .......................................................................................................... 149
7.6.3. Karawela................................................................................................... 149
7.6.4. Karaka ...................................................................................................... 150
7.6.5. Galeon ...................................................................................................... 151
7.6.6. Fregata wojenna ....................................................................................... 152
7.6.7.
Żaglowiec
wielorybniczy ......................................................................... 153
7.6.8. Kliper........................................................................................................ 154
7.6.9. Szkuner ..................................................................................................... 154
7.7. Parowce ................................................................................................................. 155
7.8. Pancerniki.............................................................................................................. 157
6
Spis treści
7.9. Lotniskowce .......................................................................................................... 159
7.10. Łodzie podwodne .................................................................................................. 161
8. Lotnictwo i astronautyka ............................................................................................ 167
8.1. Lotnictwo .............................................................................................................. 167
8.1.1. Balon ........................................................................................................ 167
8.1.2. Sterowiec .................................................................................................. 169
8.1.3. Latawiec ................................................................................................... 171
8.1.4. Lotnia ....................................................................................................... 172
8.1.5. Szybowiec ................................................................................................ 172
8.1.6. Skrzydłowiec ............................................................................................ 175
8.1.7. Samolot..................................................................................................... 177
8.1.8. Spadochron ............................................................................................... 195
8.1.9.
Śmigłowiec
............................................................................................... 197
8.2. Astronautyka ......................................................................................................... 207
8.2.1. Rakieta...................................................................................................... 208
8.2.2. Pierwsze sztuczne satelity ........................................................................ 211
8.2.3. Człowiek na orbicie .................................................................................. 211
8.2.4. Program Apollo ........................................................................................ 213
8.2.5. Wahadłowiec ............................................................................................ 213
8.2.6. Samolot kosmiczny .................................................................................. 214
8.2.7. Sonda kosmiczna ...................................................................................... 215
9. Ludzie techniki ............................................................................................................. 217
Źródła
ilustracji .................................................................................................................. 239
Bibliografia .......................................................................................................................... 247
Adresy stron internetowych ............................................................................................... 249
7
Zgłoś jeśli naruszono regulamin