Włodzimierz Gogołek - Informatyka dla humanistów.pdf

(2412 KB) Pobierz
Włodzimierz Gogołek
INFORMATYKA
DLA HUMANISTÓW
Warszawa 2012
INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW
©
Copyright by Włodzimierz Gogołek 2012
©
Copyright by Wydawnictwo Kropki Trzy 2012
©
Copyright by Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012
Redakcja Zespół
Projekt okładki Stanisław Małecki
Opracowanie graficzno-typograficzne Stanisław Małecki
Współraca Michał Dzieciuch
Zdjęcie Autora wykonano w pracowni
Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autor książki, do kompozycji na okładce z kulą ziemską
wykorzystał zdjęcie ręki robota, za zgodą The Shadow Robot Company Ltd.
Publikacja została złożona czcionką Apolonia autorstwa Tomasza Wełny
Publikacja dofinansowana przez
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego
All rights reserved
No part of this book may be reproducer or transmitted In any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub
innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wydawca •
Wydawnictwo Kropki Trzy
Wydanie pierwsze • Warszawa 2012
ISBN 978-83-62569-08-3
Spis treści
Przedmowa
Wstęp
1.
Cyfrowe formy informacji
1.1. Bit i bajt
1.2. Tekst
1.3. Obraz
1.4. Wideo
1.5. Dźwięk
9
12
21
24
26
31
40
46
2.
Budowa komputera
59
64
67
75
86
89
2.1. Jednostka centralna
2.1.1. Procesor i RAM
2.1.2. Pamięci masowe
2.1.3. Karty rozszerzające
2.1.4. Porty
3.
Urządzenia zewnętrzne
98
99
99
105
109
110
111
3.1. Urządzenia wejściowe
3.1.1. Klawiatura, mysz i manipulatory
3.1.2.
Skaner
3.1.3. Tablety
3.1.4. Kamera internetowa
3.1.5. Inne urządzenia wejściowe
3.2. Urządzenia wyjściowe
3.2.1. Monitor
3.2.2. Drukarka
3.2.3. Ploter
3.2.4. Modem
113
113
119
126
128
3.3. Komputery przenośne
3.4. Wirtualizacja
3.5. Komputery o dużych mocach obliczeniowych
3.6. Niezawodność sprzętu informatycznego
130
140
144
149
4.
5.
Sieci
Oprogramowanie
151
159
160
169
175
180
186
188
5.1. Oprogramowanie własne
5.2. Oprogramowanie systemowe
5.3. Oprogramowanie standardowe
5.4. Bazy danych
5.5. Oprogramowanie korporacyjne
5.6. Zaawansowane narzędzia programowe IT
6.
7.
Potęga komputerów
Bezpieczeństwo
194
200
203
205
206
207
207
7.1. Malware
7.1.1. Hoaxy
7.1.2. Wirusy
7.1.3. Robaki
7.1.4. Trojany
7.1.5. Spyware
7.1.6. Phishing
7.1.7. Cookies
208
210
211
7.2. Zagrożenia prywatności
7.3. Komórki
7.4. Obrona
7.4.1. Antywirusy
7.4.2. Firewall i proxy
7.4.3. System operacyjny
7.4.4. Identyfikacja
7.4.5. Szyfrowanie i podpis elektroniczny
7.4.6. SSL i SET
7.4.7. Steganografia
7.4.8. Prawo
214
215
216
220
222
224
226
235
241
243
244
8.
IT dla firmy
Zakończenie
Indeks
Spis rysunków
Spis tabel
Słownik
Bibliografia
246
249
252
258
259
260
275
Zgłoś jeśli naruszono regulamin