Michał Post - Film jako tekst multimodalny. Założenia i narzędzia jego analizy.pdf

(17386 KB) Pobierz
Michał Post
Założenia i narzędzia jego analizy
Film jako tekst multimodalny
WYDAWNICTWO
WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ
WE WROCŁAWIU
© Copyright by Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu & Michał Post,
Wrocław 2017
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Piotr Cap (Łódź)
prof. zw. dr hab. Norbert Morciniec (Wrocław)
Korekta językowa: Edward Szynal
Korekta wydawnicza: Barbara Woldan
Projekt okładki: Magdalena Klimas, Michał Post
DTP: Marta Łuczak
ISBN 978-83-60097-92-2 (PB)
ISBN 978-83-60097-94-6 (PDF)
Publikacja została sfinansowana przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu.
Liczba arkuszy wydawniczych: 8
WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 32
tel. (+48 71) 328 14 14, fax (+48 71) 322 10 06
http://www.wsf.edu.pl, e-mail: wsf@wsf.edu.pl
Spis treści
Przedsłowie ............................................................................................................. 9
Od autora .............................................................................................................. 11
Kartoteka 1
Treść i zakres seminariów dyplomowych na temat filmu jako tekstu .............. 13
Kartoteka 2
Film jako tekst.......................................................................................................... 19
Kartoteka 3
Multimodalność tekstu filmowego........................................................................ 31
Kartoteka 4
Problemy wyróżniania gatunków filmowych – dyskusje na internetowym
forum portalu Filmweb .......................................................................................... 43
Kartoteka 5
Typy, gatunki i podgatunki filmowe – propozycje eksperckie
z portali IMDb i Filmsite.org ................................................................................. 57
Kartoteka 6
Seminaryjna klasyfikacja rodzajów, gatunków i podgatunków filmowych ..... 69
Kartoteka 7
Gatunkowe struktury narracyjne i ogólna rodzajowa struktura
narracyjno-kompozycyjna tekstu filmowego ...................................................... 79
Kartoteka 8
Struktura narracyjno-kompozycyjna pełnometrażowego filmu ....................... 93
Kartoteka 9
Porównanie struktur narracyjno-kompozycyjnych remake’u
i jego pierwowzoru ................................................................................................ 107
Kartoteka 10
Czołówka, tyłówka i metaramy tekstu filmowego ............................................ 121
Kartoteka 11
Tematy i organizacja tematyczna tekstu filmowego.......................................... 135
Kartoteka 12
Podstawy multimodalnej analizy tekstu filmowego.......................................... 147
Kartoteka 13
Podstawowe założenia i narzędzia seminaryjnej analizy tekstów
filmowych – zbiorczy wykaz ................................................................................ 165
Posłowie: Co dalej? ........................................................................................... 175
Aneks 1
Zapis dyskusji na forum internetowym portalu Filmweb................................ 179
Aneks 2
Gatunki i podgatunki filmowe według kinomana ............................................ 189
Bibliografia prac cytowanych i konsultowanych ................................ 199
Wykaz tabel, diagramów i kadrów ............................................................. 207
Indeks filmów analizowanych i omawianych na seminariach
dyplomowych ...................................................................................................... 211
Indeks nazwisk.................................................................................................... 215
Zgłoś jeśli naruszono regulamin