Cobel-Tokarska, Dębicki - Slowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej 2017.pdf

(20936 KB) Pobierz
słowo
i terytorium
ESEJE O EUROPIE ŚRODKOWEJ
M A R TA C O B E L-T O K A R S K A
MARCIN DĘBICKI
słowo
i terytorium
ESEJE O EUROPIE ŚRODKOWEJ
W YDAWNICT WO AK ADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Recenzent
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Projekt okładki
Emilia Pyza
Zdjęcie na okładce:
Współczesny kafel huculski z pracowni zduńsko-ceramicznej
Fundacji Monumenta Poloniae w Zdunach. www.kaflarnia-zduny.pl
Fot. Maciej Burdzy
Redakcja
Hanna Cieśla
Korekta
zespół
Publikacja dofinansowana przez
Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ze środków na działalność statutową
Copyright © by Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Warszawa 2017
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
ISBN 978-83-64953-77-4
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Zgłoś jeśli naruszono regulamin