Rafał Kochańczyk, Paweł Mięsiak - Leksykon terminów policyjnych.pdf

(4553 KB) Pobierz
Leksykon
terminów
policyjnych
Leksykon
terminów
policyjnych
Pod redakcją
Rafała Kochańczyka
i Pawła Mięsiaka
Katowice 2019
Leksykon terminów policyjnych
Praca zbiorowa
Część XII serii „Protegere et Prodesse”
Autorzy haseł:
Maciej Antkowiak, Arkadiusz Arseniuk, Robert Bereszko, Janina Bieniek, Rafał Błoch, Piotr
Chmielewski, Aneta Cygan-Domińska, Tomasz Czylok, Grzegorz Domaradzki, Mirosław
Falkiewicz, Grzegorz Filarski, Piotr Galus, Krzysztof Głowacki, Katarzyna Grześkowiak, Jakub
Juszczak, Adam Kaliściak, Mirosław Karkocha, Daniel Kasprzycki, Dawid Kądzioła, Robert Klima,
Rafał Kochańczyk, Jacek Kowalski, Magdalena Kubica, Aleksandra Kukuła, Jakub Lyszczyna,
Kamil Malosczyk, Sławomir Manterys, Wojciech Mańka, Anna Mazurkiewicz, Katarzyna Mazur-
Niewiedział, Michał Mikołajczyk, Tomasz Mreńca, Tomasz Okopa, Marzena Pasławska, Tomasz
Pączkowski, Bartosz Saczka, Kamil Samiczak, Paweł Sitko, Monika Skorek, Katarzyna Skucha,
Łukasz Sowisz, Magdalena Szlauer, Bożena Węgrzyn, Andrzej Wilisowski, Anna Witkowska
Redakcja:
insp. dr Rafał Kochańczyk, Paweł Mięsiak
Recenzja naukowa:
dr hab. Paweł Lubiewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
dr Aleksandra Wentkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Projekt graficzny, korekta, skład i przygotowanie do druku:
Paweł Mięsiak
Wydawca:
Szkoła Policji w Katowicach
Druk:
Drukarnia Kolumb, Chorzów
© Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2019. Pewne prawa zastrzeżone.
Tekst niniejszej publikacji jest dostępny na licencji Creative Commons – Uznanie Autor-
stwa – Użycie Niekomercyjne – Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-NC-SA) 3.0. Polska.
Postanowienia licencji są dostępne pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
Monografia zawiera 9,4 arkusza wydawniczego
Publikacja bezpłatna
ISBN 978-83-934380-9-9
Katowice, 2019 r.
Spis treści
Wprowadzenie
ADR
AED – automatyczny defibrylator
zewnętrzny
Afirmacje
AFIS – Automatyczny System
Identyfikacji Daktyloskopijnej
Agresja
Akcja policyjna
Akt normatywny
Akt oskarżenia
Akty prawa miejscowego
Akty prawa wewnętrznego
Akty wewnętrzne
Aktywne słuchanie
Alarmowanie i ostrzeganie
Alias
Alimenty
Amunicja strzelecka
Analizator wydechu
Apelacja
AS – spust antystresowy
Asertywność
Asysta (postępowanie egzekucyjne)
ATP – konwencja ATP
AWGŁ – automatyczna wyrzutnia
granatów łzawiących
Autoprezentacja
AVPU – ocena przytomności
Awaria broni
Awaria techniczna
Azyl
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
Balistyka
Bariery komunikacyjne
Beneficjent
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpośrednie działania ratownicze
Biegły
Biometria
Biuletyn KSIP
Biuro SIRENE
Blankietowy przepis
Blok
Bójka
Broń podwójnego działania
(samoczynno-samopowtarzalna)
Broń samoczynna
Broń samopowtarzalna
Cechy praw człowieka
Ceduła patrolowa
CEK – Centralna Ewidencja Kierowców
Cel oględzin ogólnoorientacyjnych
Celowanie
CEP – Centralna Ewidencja Pojazdów
Charakter terrorystyczny przestępstwa
Cheiloskopia
Chemiczne środki obezwładniające
Choroba niedokrwienna serca
Community policing
Cudza rzecz ruchoma
Cudzoziemiec
Cukrzyca
Cykl przemocy
Czyn
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
Czyn karalny
Czyn niedozwolony
Czyn nierządny
Czyn zabroniony
Czynna napaść na funkcjonariusza
Czynności po użyciu broni palnej
Czynności przed użyciem broni palnej
Czynności służbowe
Czynności wyjaśniające
Czynności wyjaśniające
w sprawach o wykroczenia
Czynności zawodowe
Daktyl
Daktyloskopia
Dane radiowe
DA –
double action
DAO –
double action only
Data wszczęcia
postępowania administracyjnego
Decyzja administracyjna
Decyzja UE
Demoralizacja
DMC – dopuszczalna masa całkowita
Dobra osobiste człowieka
Dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności
Dokonanie
Dokument
Dokument
(w znaczeniu kryminalistycznym)
Dokument stwierdzający tożsamość osoby
Dokument uprawniający do otrzymania
sumy pieniężnej
Dokument zawierający obowiązek wypłaty
kapitału, odsetek, udziału w zyskach
Dokumenty uprawniające do przeszukania
Doprowadzenie osoby
Doręczenie
Dostarczanie napoju alkoholowego
Dostawa wewnątrzwspólnotowa
Dowody rzeczowe
Dowód
Dowód osobisty
Dowód rzeczowy
Drażnienie zwierząt
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
Drzewa lub krzewy stanowiące
zadrzewienie przydrożne lub ochronne
Duosimpleks
Dupleks
Duszenie
Dyrektywy UE
Dyskryminacja
Dyskryminacja bezpośrednia
Dyskryminacja pośrednia
Dyskryminacja pozytywna
Dyspozycja
Dyspozytor
Dyżurny jednostki
Działania porządkowe
Działanie społeczne
Dzielnicowy
Dziennik urzędowy
Dziennik Ustaw
Dźwignia łokciowa
Dźwignia łokciowo-barkowa
Dźwignia nadgarstkowa
e-AD
Efekt halo (efekt aureoli)
Egzekutor
Eksport towarów
Ekstradycja
Elementy formalne pisma procesowego
ENA – europejski nakaz aresztowania
Etap oględzin kontrolnych
ETDiE
Etos
Etyka/etyka zawodowa
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
Europol
Fałsz intelektualny
Fałsz materialny
Fałszywe oskarżenie
Fałszywy alarm
Faza dynamiczna oględzin
Faza statyczna oględzin
Finansowy organ
postępowania przygotowawczego
Firmanctwo
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
38
Zgłoś jeśli naruszono regulamin