Renata Dulias - Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej.pdf

(53750 KB) Pobierz
Renata Dulias
Geografia fizyczna
Wyżyny Śląskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018
Redaktor serii: Nauki o Ziemi
Mariusz Rzętała
Recenzenci
Ryszard Borówka
Andrzej Jaguś
SPIS TREŚCI
9
Słowo wstępne
11
17
17
19
1
2
19
24
25
Położenie geograficzne i administracyjne
Budowa geologiczna
2.1.
Blok górnośląski
2.2.
Zapadlisko górnośląskie
2.2.1.
Serie litostratygraficzne dewonu i karbonu
2.2.2.
Arkoza kwaczalska i pokrywa permu
2.2.3.
Tektonika zapadliska górnośląskiego
2.3.1.
Wykształcenie litologiczne utworów mezozoicznych
2.3.2.
Tektonika monokliny śląsko-krakowskiej
27
2.3.
Monoklina śląsko-krakowska
29
37
39
42
2.4.
Zapadlisko przedkarpackie
2.5.
Pokrywa czwartorzędowa
49
49
55
56
58
60
61
65
66
68
3
Bogactwa naturalne
3.1.
Węgiel kamienny
3.2.
Węgiel brunatny
3.3.
Rudy żelaza
3.4.
Rudy cynku i ołowiu
3.5.
Surowce chemiczne
3.6.
Surowce skalne
3.7.
Metan
3.8.
Wody lecznicze
3.9.
Inne surowce
Zgłoś jeśli naruszono regulamin