Brian Kilcommons, Sarah Wilson - Moj kot i ja.pdf

(7698 KB) Pobierz
Tytuł oryginału: Good Owners, Great Cats
Zdjęcia do wydania polskiego: Jan Dobrucki (J.D.), Joanna Gruszczyńska (J.G.),
Mirosław Sobkowiak (M.S.), Urszula Szyszko (U.S.)
Copyright © 1995 by Brian Kilcommons and Sarah Wilson
This edition published by arrangement with Warner Books Inc., New York, New York, USA
© for the Polish edition by MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 1997
Wszelkie prawa zastrzeżone
MULTICO Oficyna Wydawnicza
ul. Kleczewska 38
01-826 Warszawa
tel. (0-22) 639 81 57, fax (0-22) 639 81 60
Redaktor merytoryczny: Aleksandra Zduńska
Redaktor techniczny: Beata Świątnicka
Korektor: Elżbieta Kijewska
Wydanie I
ISBN 83-7073-137-6
Skład, łamanie i montaż elektroniczny: MULTICO O. W.
Druk i oprawa: FINIDR, Republika Czeska
Walterowi i Jane
Nigdy nie zdołamy wyrazić
naszej wdzięczności
Zgłoś jeśli naruszono regulamin