GREK - Napadałem na banki. Prawdziwa historia.pdf

(1126 KB) Pobierz
Projekt okładki
www.designpartners.pl
Fotografie na okładce
© Natalia Twardy
© Chattranusorn09/depositphotos.com
© tuja66/depositphotos. com
© Argument/depositphotos.com
Koordynacja projektu
PATRYK MŁYNEK
Redakcja
JACEK RING
Korekta
ANNA KURZYCA
Skład
LOREM IPSUM – RADOSŁAW FIRDOSICHIN
Polish edition © Publicat S.A., Grek, MMXVIII (wydanie
elektroniczne)
ebook lesiojot
Wydanie elektroniczne 2018
ISBN 978-83-245-8346-1
jest znakiem towarowym Publicat S.A.
Publicat S.A.
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 24
tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00
e-mail: office@publicat.pl, www.publicat.pl
Spis treści
Strona tytułowa
Karta redakcyjna
Dedykacja
Od wydawcy
Wstęp
Rozdział 1. Ostra zadyma
Rozdział 2. Mój pomocnik
Rozdział 3. Pierwszy bank
Rozdział 4. Bomba biologiczna
Rozdział 5. Uszaty
Rozdział 6. Nie ma jak Legia Cudzoziemska
Rozdział 7. Gangsterzy z Trójmiasta
Rozdział 8. Albańczycy
Rozdział 9. Miłośnicy sztuki
Rozdział 10. Kara musi być
Rozdział 11. Ewakuacja
Rozdział 12. Mój przyjaciel Diego
Rozdział 13. Furgonetka z pieniędzmi
Epilog
Słownik wyrazówi zwrotów gwarowych
Podziękowania
Zgłoś jeśli naruszono regulamin