Waal Frans de - Wiek empatii. Jak natura uczy nas życzliwości.pdf

(5257 KB) Pobierz
Spis treści
Karta redakcyjna
Dedykacja
Wstęp
Rozdział 1.
Biologia, z lewej i prawej strony
Rozdział 2.
Ten inny darwinizm
Rozdział 3.
Ciała rozmawiające z ciałami
Rozdział 4.
W nie swoich butach
Rozdział 5.
Słoń w pokoju
Rozdział 6.
Fair play
Rozdział 7.
Krzywe drewno
Bibliografia
Podziękowania
O autorze
Przypisy
© Copyright by Copernicus Center Press, 2019
Copyright © 2009 by Frans de Waal
All rights reserved.
This translation published by arrangement with Crown, an imprint
of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC
Tytuł oryginalny
The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society
Adiustacja i korekta
Gabriela Niemiec
Projekt okładki
Bartłomiej Drążkiewicz
Grafika na okładce
Kagenmi | iStock
Skład
MELES-DESIGN
ISBN 978-83-7886-420-2
Wydanie I
Kraków 2019
Copernicus Center Press Sp. z o.o.
pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków
tel./fax (+48 12) 430 63 00
e-mail:
marketing@ccpress.pl
Księgarnia internetowa:
http://ccpress.pl
Konwersja:
eLitera s.c.
Dla Catherine, która potrafi mnie rozśmieszyć
Zgłoś jeśli naruszono regulamin