bezcenne-znaczki.pdf

(13979 KB) Pobierz
Licytacje
F
FR
CN
EG
1 FR
2 USA
3 BRA
4 EG
5 CN
6 AU
USA
BRA
AU
Bezcenne znaczki
Zasady gry
Bezcenne
znaczki
Przed rozpoczęciem gry należy wyciąć wszystkie wszystkie znaczki i odłożyć je z boku planszy obrazkami do góry. Każdy z graczy będzie potrzebować
pionka i zwykłej kostki do gry.
Na początku gry gracze ustalają kolejność poruszania się. Grę rozpocznie osoba, która wyrzuci najwięcej oczek na kostce. Jeśli kilka osób wylosowało
najwyższy wynik to między nimi następuje dogrywka (kolejny rzut kostką) i tak dalej, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy. Po nim zgodnie z ruchem
wskazówek zegara poruszać się będą następne osoby.
W pierwszej kolejce gracze jedynie układają swoje pionki na niebieskich polach. Po ustawieniu pionków każdy z graczy rzuca kostką. W ten sposób
ustalone zostaną miejsca, w których zostały wystawione na aukcję
bezcenne znaczki
pocztowe. Każdej liczbie przypisany jest kraj, czyli niebieskie
kółko na mapie (z lewej strony mapy podano sposób tego przypisania). Jeśli wypadło kilka takich samych liczb to w tym miejscu wystawiany jest na
licytację tylko jeden znaczek. Należy go wybrać spośród posiadających odpowiednie dla tego kraju oznaczenia. Znaczek zabierze osoba, która wyrzuci
na kostce największą liczbę. Jeżeli kilka osób wylosowało najwyższy wynik to między nimi następuje dogrywka (kolejny rzut kostką) i tak dalej, aż do
momentu wyłonienia zwycięzcy. Jeśli w kraju licytacji jest tylko jedna osoba, to automatycznie wygrywa ona ten znaczek. Jeśli w danym kraju, gdzie
licytowany jest znaczek nie ma graczy to wraca on z powrotem do puli z boku planszy.
Po wykonaniu wszystkich możliwych licytacji następuje
Faza ruchu.
Każdy z graczy może (lecz nie musi) przesunąć swój pionek o jedno pole wzdłuż
czerwonych linii. Na zielonych polach może stać tylko jeden pionek naraz. Na niebieskich polach może stać dowolna liczba pionków. Po wykonaniu
ruchu następuje
Faza wymiany
- gracze stojący na jednym polu mogą się wymienić posiadanymi znaczkami. Potem rzucają swoimi kostkami
i określają, gdzie w tej
Fazie licytacji
można kupić bezcenny znaczek. Po wykonaniu wszystkich możliwych licytacji następuje kolejna Faza ruchu. I tak
na zmianę (licytacja-ruch-wymiana) do końca gry.
Wygrywa osoba, która pierwsza zbierze kolekcję bezcennych znaczków z 6 różnych krajów na 6 różnych kontynentach. Jeśli kilka osób zbierze w tej
samej fazie całą kolekcję to wszystkie one są zwycięzcami.
Uwagi do gry:
Może się zdarzyć, że w fazie licytacji w danym kraju zabraknie wolnego znaczka na licytację. Taka licytacja się nie odbywa.
Jeśli dwóch graczy stoi na tym samym polu to mogą się wymienić posiadanymi znaczkami. W jednej kolejce wymienić można 1 własny znaczek na
1 znaczek innej osoby. Zatem w jednej kolejce można każdy z graczy może wymienić się tylko raz. Wymiana następuje po fazie ruchu a przed fazą licytacji.
W grze jest 6 pustych znaczków. Gracze mogą je ozdobić według własnego uznania.
W grze wykorzystano ilustracje na licencji Public Domain CC0 z następujących źródeł:
autor: stux, źródło: https://pixabay.com/pl/illustrations/mapa-świata-kompas-przechowalnia-1164919/
autor: Karen Arnold (Kaz), źródło: https://pixabay.com/pl/illustrations/opłaty-pocztowe-stemple-1768691/
autor: Karen Arnold (Kaz), źródło: https://pixabay.com/pl/illustrations/miłość-romans-stemple-902239/
autor: VictorianLady, źródło: https://pixabay.com/pl/illustrations/pamiętnik-scrapbooking-elementy-1377223/
Znaczki pocztowe do wycięcia. Warto je zafoliować lub nakleić na gruby papier, aby wydłużyć ich żywotność. Puste znaczki powinny być pokolorowane przez graczy.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin