Pozytywny internet.pdf

(7524 KB) Pobierz
1
Pozytywny internet
i jego młodzi twórcy
dobre i złe wiadomości z badań jakościowych
pod redakcją
Jacka Pyżalskiego
Recenzja
prof. UW dr hab. Marlena Plebańska
Redakcja naukowa
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
Autorzy
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Marcin Bochenek, Anna Borkowska, Marta Witkowska, dr Agnieszka Wrońska
Redakcja językowa i korekta
Katarzyna Gańko
Layout, projekt okładki i skład
Aneta Witecka
Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-NC)
Cytowanie:
Pyżalski J. (red.) (2019).
Internet i jego młodzi twórcy – dobre i złe wiadomości z badań jakościowych,
Warszawa:
NASK.
Zdjęcia na okładce: unsplash.com, Patrick Tomasso
NASK Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
www.nask.pl
Wydanie I
Warszawa 2019
ISBN 978-83-65448-09-5
Druk
LOTOS Poligrafia, ul. Wał Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa
Publikacja została wydrukowana w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii
cyfrowych”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy
z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.
Pozytywny internet
i jego młodzi twórcy
dobre i złe wiadomości z badań jakościowych
pod redakcją
Jacka Pyżalskiego
Zdj. unsplash.com, Priscilla Du Pree
Spis treści
Dlaczego warto badać, to co badaliśmy? (Jacek Pyżalski)
Nota metodologiczna
WYNIKI BADANIA
Jak stałeś się aktywnym internautą?
Normalniej, niż można się było spodziewać (Jacek Pyżalski)
Funkcjonowanie online i offline
– spójnie, czy inaczej? (Jacek Pyżalski)
Wyrażam siebie i rozwijam się, czyli czego młodzi twórcy uczą się,
korzystając z internetu? (Agnieszka Wrońska)
Podziw internetowej publiczności czy własny rozwój
– co daje satysfakcję młodym twórcom? (Marta Witkowska)
Ważni (nie)znajomi – relacje z młodych twórców z odbiorcami
(Anna Borkowska)
Od hobby do profesjonalnej działalności (Marcin Bochenek)
WNiOski i rekOMeNDAcJe
Bibliografia
Autorzy
6
13
18
19
26
28
40
49
63
70
77
80
Zgłoś jeśli naruszono regulamin