Poborowy Jerzy Kowalik.pdf

(20 KB) Pobierz
Poborowy Jerzy Kowalik
06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 7m4
Do:
Naczelnik Sił Zbrojnych RP
Prezydent RP
Aleksander Kwaśniewski
00-071 Warszawa
Wielce Szanowny Panie Prezydencie
Uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z zaszczytnego obowiązku pełnienia służby wojskowej
ze względu na trudną sytuację rodzinną, w jakiej się znalazłem. A mianowicie: Mam 24 lata
i ożeniłem się z wdową w wieku 44 lat. Moja żona ma córkę w wieku 25 lat. Tak się złożyło,
że mój ojciec ożenił się z córką mojej żony. Tym samym, mój ojciec stał się moim zięciem,
gdyż poślubił moją córkę. W związku z tym, jest ona jednocześnie moją córką i macochą.
Mojej żonie i mnie urodził się w styczniu syn. To dziecko jest bratem żony mojego ojca,
czyli jego szwagrem. Jednocześnie, będąc bratem mojej macochy jest moim wujkiem. Czyli
- mój syn jest moim wujkiem. Żona mojego ojca, czyli moja córka powiła na Wielkanoc
chłopczyka, który jest jednocześnie moim bratem, gdyż jest synem mojego ojca, i wnukiem,
ponieważ jest synem córki mojej żony. Jestem więc bratem mojego wnuka, a będąc mężem
teściowej ojca tego dziecka, pełnię jakby funkcję ojca mojego ojca, pozostając bratem jego
syna. Jestem wobec tego własnym dziadkiem.
Dlatego proszę uprzejmie Pana Prezydenta o zwolnienie mnie ze służby wojskowej, gdyż o
ile mi wiadomo, prawo nie zezwala powoływać do wojska jednocześnie dziadka, ojca i syna
z jednej rodziny. Wierząc w zrozumienie mojej sytuacji przez Pana Prezydenta, pozostaję z
poważaniem
Jerzy Kowalik
Zgłoś jeśli naruszono regulamin