Armentrout Jennifer L. - Covenant 02 Czyste serce.pdf

(1734 KB) Pobierz
Tytuł oryginału: Pure
PURE © 2012 by Jennifer L. Armentrout
Copyright for the Polish edition © 2019 by Wydawnictwo FILIA
Wszelkie prawa zastrzeżone
Żaden z fragmentów tej książki nie może być publikowany w jakiejkolwiek formie bez
wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy. Dotyczy to także fotokopii i mikrofilmów oraz
rozpowszechniania za pośrednictwem nośników elektronicznych.
Wydanie I, Poznań 2019
Projekt okładki: © Hang Le
Przekład: Katarzyna Agnieszka Dyrek
Redakcja, korekta, skład i łamanie: Editio
Konwersja publikacji do wersji elektronicznej:
„DARKHART”
Dariusz Nowacki
darkhart@wp.pl
eISBN: 978-83-8075-780-6
Wydawnictwo FILIA
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
wydawnictwofilia.pl
tel.691962519
Spis treści
Strona tytułowa
Karta redakcyjna
Dedykacja
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8
Rozdział 9
Rozdział 10
Rozdział 11
Rozdział 12
Rozdział 13
Rozdział 14
Rozdział 15
Rozdział 16
Rozdział 17
Rozdział 18
Rozdział 19
Rozdział 20
Rozdział 21
Rozdział 22
Rozdział 23
Rozdział 24
Rozdział 25
Rozdział 26
Rozdział 27
Scena z punktu widzenia Setha
Podziękowania
O Autorce
Zgłoś jeśli naruszono regulamin