Nie sól scriptury! – czyli jak czytać Pismo Święte.pdf

(787 KB) Pobierz
Nie Sól Scriptury! – czyli jak
czytać Pismo Święte
Maciej Aleksander Jan Tomaszyk
…ale tak właściwie
dlaczego nie?
Sola Scriptura – czyli zasada „tylko
Pismo”, wyznawana przez protestantów
opiera się na samodzielnej, często
dosłownej interpretacji Pisma i prowadzi
do wielu herezji.
Zasada ta jest... niebiblijna, a więc
wewnętrznie sprzeczna
O Urzędzie Nauczycielskim Kościoła
mowa na Soborze Trydenckim,
przypomina o nim też Watykański II
To co poza Biblią? - Tradycja
Tradycja Apostolska – cały depozyt wiary przekazany apostołom i przez
apostołów, a także Ojców Kościoła.
Biblia jest wtórna względem Tradycji, powstała na jej podstawie – w czasach
pierwszych chrześcijan istniała tylko Tradycja, a dopiero potem na jej podstawie
spisano nowy Testament, pierwszy kanon powstał ok 170 roku n.e. zatwierdzono
go jednak dopiero w IV wieku(Synod Kartagiński), zgodnie z tym na co uznawali
pierwsi chrześcijanie.
Tradycja Apostolska i Urząd Nauczycielski Kościoła są potwierdzane w samej
Biblii.
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź
żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.”
~2 Tes 2,15
„Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego
brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas."
~2 Tes 3,6
„Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam
przekazałem, zachowujecie tradycję.”
~1 Kor 11,2
„Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak
przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w
waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla
prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale
kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.”
~2P 1,19-21
"Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni
opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. Wy zatem, umiłowani,
wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują
praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku."
~2P 3,16-17
"Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» -
zapytał. A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił
Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.„
~Dz 8, 30-31
"Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z
wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w
Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w
mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».„
~Łk 24, 45
"A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.„
~J 14, 26
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą,
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.„
~J 16, 12-15
Zgłoś jeśli naruszono regulamin