Zofia i Piotruś - Rozmowa z Kwiatem Życia 2019.03.22.txt

(2 KB) Pobierz
Uwiadomienie energii w celu usunięcia bariery.
Uwiadomienie i odprowadzenie pasożytujšcego byta do Jednoci.
Usunięcie programu odrzucenia z własnej przestrzeni.
Rozwišzanie problemu serduszka.
Uwiadomienie własnych dzieci, tworzšcych konflikty wywoływane programem braku akceptacji.
Manipulowanie syna przez religijnego byta, wymuszajšcego na nim pewne zachowania w stosunku do niewierzšcych.
Dla wierzšcego Prawda się nie liczy, tylko wiara że co jest prawdš.
Poprzez asertywnoć i akceptację wierzšcego, sprawisz że będziesz miała spokój.
Pisk w uszach spowodowany nieodpowiedniš dietš.
To programy umysłu wywołujš w nas uczucie jedzenia.
Samooszukiwanie się i nadmierne podjadanie ze względu na co.
Dorabianie emocji do myli podrzucanych przez umysł, w celu wywołania poczucia głodu.
Tylko dzięki konsekwentnemu zachowaniu, możesz zmienić sposób odżywiania.
Niewiadome zasilanie energiš wierzšcych, bytów podajšcych się za bogów.
Interpretowanie symbolicznych widzeń, zwiastujšcych przyszłe wewnętrzne zmiany.
Rozmowa z Kwiatem Życia wprowadzajšcym wizje, którego bez słów i mylenia można dopiero zrozumieć.
Ty jeste kim zupełnie innym niż mylisz, przejawiajšc się jako odbicie wiatła od sfery własnych wyobrażeń.
Spoglšdasz na siebie poprzez obraz z odbicia, zniekształcajšc zupełnie prawdziwy obraz siebie.
Pomoc w oczyszczeniu córki z wnuczkami.
Usunięcie "basiora" oraz "brzękaczy" z przestrzeni córki i wnuków.
Skasowanie inkarnacyjnego programu "poczucia bezpieczeństwa" powodujšcego brak samodzielnoci u dorosłych synów.
Konsekwencjš w postępowaniu, podporzšdkowujesz sobie umysł.
Będšc dzieckiem wysokiej wiadomoci i nie mogšc z tego korzystać, wyparła z pamięci wiele zdarzeń.
W konfrontacji z rzeczywistociš do której przyszła, zaczęła się zamykać ze względu na głupoty, które tutaj królujš.
To że nie nauczyła się tych głupot, to niczego nie straciła.
Kieruj się tym co odczuwasz, gdy kto do ciebie mówi.
Wspólne rodzinne oczyszczenie.
Tylko przez poznanie siebie, kim i czym jeste, możesz co dla siebie zrobić i zmienić w sobie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin