Przemek i Piotruś 2019.03.14.txt

(0 KB) Pobierz
Wizyta na kwiecistej łšce.
Uwiadomienie zalęknionych czšstek emocji miłoci.
Uwiadomienie i połšczenie wszystkich niewiadomych swoich czšstek.
Jeli kto od nas wymaga, wymusza, i powoduje że mamy cišgły stras, to to w nas się zapisuje i długo przeladuje.
Wszystko jest energiš, a wyróżnia się jedno od drugiego, tylko emocjš.
Bardziej zapamiętane emocje kształtujš nas, niż nazwy lub programy.
Skasowanie programów, powodujšcych zażywanie używek.
Rozmowa z wysłannikiem i analizatorem obserwujšcym Przemka.
Uwiadomienie i odprowadzenie analizatora.
Połšczenie z własnymi fragmentami, celem wybrania właciwego toru działania.
Oczyszczenie najbliższej rodziny.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin