SSP422_Telefon_z_technika_Bluetooth.pdf

(1444 KB) Pobierz
Szkolenia techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 422
Telefon komórkowy z techniką Bluetooth®
Budowa i zasada działania
Wikingowie! Kto o nich nie słyszał?
Zaprawieni w bojach wojownicy, którzy w 793 roku naszej ery najechali w swych pełnomorskich łodziach Anglię
i przez 250 lat trzymali w szachu stary świat. Ale nie tylko – odkryli też i skolonizowali ziemie, dotychczas nieznane
Europejczykom.
Czy jest jednak jakiś związek pomiędzy Wikingami a nowoczesną, bezprzewodową techniką komunikacyjną
o nazwie Bluetooth®?
Otóż jest, gdyż nazwa Bluetooth® jest małym ukłonem twórców tej techniki w stronę księcia Wikingów Haralda I
Gormsona, zwanego Sinozębym (duńska wersja jego imienia to
Harald Blåtand
). Jako król duński, a później również
norweski, przyczynił się do chrystianizacji i zjednoczenia północnej Europy. Uchodził też za osobę bardzo
towarzyską, z którą łatwo można nawiązać kontakt.
Nawiązanie do Haralda Sinozębego (ang. bluetooth = sinozęby) podkreśla też duży udział firm skandynawskich
w opracowaniu techniki Bluetooth®.
S422_068
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę działania
nowego rozwiązania technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i naprawy prosimy zaczerpnąć z właściwej
literatury serwisowej!
Uwaga
Wskazówka
2
O czym będzie mowa
Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak rozpoznać urządzenia wykorzystujące technikę Bluetooth®? . . . . . . . . . . 8
Telefony komórkowe Bluetooth® Volkswagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rodzaje przygotowania do telefonu komórkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Akcesoria Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Posługiwanie się funkcją Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Synchronizacja urządzeń Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zamykanie łączności Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Doradztwo techniczne dla klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wyjaśnienie
WYRÓŻNIONYCH
pojęć
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
Podstawy
Komputer osobisty, telefon komórkowy, palmtop,
odtwarzacz MP3, zestaw słuchawkowy, cyfrowy
aparat fotograficzny czy iPod – coraz więcej
urządzeń elektronicznych otacza nas na co dzień.
Spełniają najróżniejsze zadania: zapewniają
łączność w dowolnym miejscu, dostarczają rozrywki
czy też pomagają nam zorganizować sobie dzień.
Coraz częściej stają się też elementem
elektronicznego wyposażenia wnętrza samochodu.
W przypadku samochodu bardzo ważnym
zagadnieniem jest integracja tych urządzeń
z istniejącymi elementami obsługowymi, takimi jak np.
kierownica wielofunkcyjna czy panel obsługowy
radia. Tylko w taki sposób można uniknąć ryzyka, że
obsługa tych urządzeń odwróci uwagę kierowcy od
kierowania samochodem.
Znaczna różnorodność złączy i interfejsów,
stosowanych przez różnych producentów, zrodziła
potrzebę stworzenia standardowego,
bezprzewodowego połączenia, pozwalającego na
współpracę takich urządzeń.
Duża uniwersalność i łatwość integracji w rozmaitych
urządzeniach sprawiła, że standard komunikacyjny
Bluetooth®, stworzony w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku, stał się popularnym sposobem łączności
radiowej na niewielką odległość. Taka sieć o silnie
ograniczonym zasięgu jest określana skrótem WPAN
(Wireless Personal Area Network = bezprzewodowa
sieć osobista).
S422_001
Ze względu na dużą liczbę różnych telefonów komórkowych i różnych rodzajów przygotowania do
telefonu komórkowego, stosowanych w samochodach Volkswagen (zależnie od modelu i opcji
wyposażenia), podane tu informacje na temat obsługi mogą nie uwzględniać wszelkich możliwych
odmian urządzeń. Dlatego wszelkie informacje odnoszą się do telefonu Nokia 3109 i powinny być
traktowane jako przykład. Dokładne informacje na temat kompatybilności urządzeń oraz na temat ich
obsługi należy zaczerpnąć z odpowiedniej dokumentacji serwisowej, ze strony Volkswagen Service oraz
z instrukcji obsługi używanego urządzenia.
4
zakres mikrofal z dwunastoma
przedziałami pasma ISM
przedział ISM
2,402GHz do 2,483GHz
Urządzenia Bluetooth® wykorzystują jeden
z dwunastu przedziałów pasma ISM (ang. Industrial
Scientific and Medical Band – nielicencjonowane na
całym świecie pasmo fal radiowych, leżące w zakresie
mikrofal). Jest to specjalne pasmo, z którego można
korzystać bez licencji i bez konieczności rejestracji.
Część pasma, przeznaczona do określonego celu,
jest określana jako przedział częstotliwości.
W związku z tym mówimy o przedziałach ISM.
Komunikacja Bluetooth® korzysta z przedziału ISM
o zakresie częstotliwości 2,402 do 2,483GHz.
kuchenka mikrofalowa, WLAN,
zdalne sterowanie radiowe,
Bluetooth
S422_026
ZAKRES PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO
nadanie
pakietu danych
urządzenie 1
metoda
FHSS
w
przedziale
ISM
Odporność komunikacji Bluetooth® na zakłócenia
elektromagnetyczne wynika z wykorzystania metody
FHSS (Frequency Hopping). Wykorzystywany
przedział ISM został w tym celu podzielony na 79
kanałów. Podczas przesyłania danych komunikujące
się urządzenia skaczą pomiędzy tymi kanałami 1600
razy na sekundę. W tym celu urządzenia najpierw
samodzielnie ustalają, które kanały i w jakiej
kolejności zostaną wykorzystane do komunikacji.
Jeżeli więc zakłócenia nie obejmują całego
przedziału ISM, ich oddziaływanie na przesyłany
sygnał jest niewielkie. Ciągła zmiana częstotliwości
sprawia, że zakłócenia działają na sygnał tylko przez
ułamek sekundy.
S422_027
odbiór
pakietu danych
urządzenie 2
Podstawy techniczne komunikacji
Bluetooth® omówiono w zeszycie nr 345
„Uniwersalne przygotowanie do telefonu”.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin