Erikson Steven - 09.1 - Pyl Snow. Wymarsz.pdf

(2329 KB) Pobierz
S
TEVEN
E
RIKSON
P
S
NÓW
Wymarsz
Opowieść z Malazańskiej księgi poległych
PRZEŁO YŁ MICHAŁ JAKUSZEWSKI
MAG 2010
Tytuł oryginału:
Dust of Dreams
Copyright © 2009 by Steven Erikson
Copyright for the Polish translation
© 2010 by Wydawnictwo MAG
Redakcja:
Urszula Okrzeja
Korekta:
Magdalena Górnicka
Ilustracja i opracowanie graficzne okładki:
Damian Bajowski
Projekt typograficzny, skład i łamanie:
Tomek Laisar Fruń
ISBN 978-83-7480-177-5
ISBN 978-83-7480-178-2
Wydanie I
Wydawca:
Wydawnictwo MAG
ul. Krypska 21 m. 63, 04-082 Warszawa
tel./fax (0-22) 813 47 43
e-mail: kurz@mag.com.pl
www.mag.com.pl
Wyłączny dystrybutor:
Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o.
ul. Poznańska 91, 05-850 O arów Maz.
tel. (22) 721-30-00
www.olesiejuk.pl
Druk i oprawa:
drukarnia@dd-w.pl
Przed dziesięcioma laty
otrzymałem wsparcie z zupełnie nieoczekiwanej strony,
od pisarza, którego szanowałem i podziwiałem.
Głęboko cenię przyjaźń, jaka się wówczas zrodziła.
Z wyrazami miłości i wdzięczności poświęcam tę ksią kę
Stephenowi R. Donaldsonowi.
PODZIĘKOWANIA
Komentowanie pierwszej połowy bardzo długiej, dwutomowej powieści nie nale y
do łatwych zadań. Chciałbym wyrazić wdzięczność (i współczucie) Williamowi
Hunterowi, Hazel Kendall, Bowenowi Thomas-Lundinowi i Aidanowi-Paulowi
Canavanowi za ich spostrzegawczość oraz cierpliwość. Na podziękowania zasługuje
równie personel z „The Black Stilt” i „Cafe Macchiato” z Victorii, za wyrozumiałość
wobec mojej kapitulacji przed kawą bezkofeinową. Dziękuję tak e Clare Thomas i
wyra am szczególną wdzięczność uczniom z warsztatów pisarskich, które prowadziłem
przez kilka ostatnich miesięcy. Shannon, Margaret, Shigenori, Brenda, Jadę i Lenore:
dzięki wam przypomniałem sobie, o co chodzi w literaturze.
OD AUTORA
Choć rzecz jasna nie słynę z pisania opasłych tomów, od początku byłem
przekonany, e zakończenie „Malazańskiej księgi poległych” będzie wymagało czegoś
wykraczającego poza mo liwości współczesnej technologii oprawy ksią ek. Do tej pory
unikałem cliffhangerów, poniewa jako czytelnik zawsze nie znosiłem czekania na
następny tom, by się dowiedzieć, co się wydarzy. Niestety,
Pył snów
jest pierwszym
tomem dwutomowej powieści, której zakończeniem będzie
Okaleczony Bóg.
W związku
z tym, jeśli liczycie na rozwiązania rozmaitych wątków, nie znajdziecie ich tutaj.
Zwróćcie te uwagę, e
Pył snów
nie ma epilogu oraz nie jest strukturalnie kompletną
powieścią w tradycyjnym sensie. Dlatego muszę was prosić o cierpliwość. Wiem, e
potraficie ją okazać, w końcu czekaliście ju długo.
Steven Erikson
Victoria, B. C.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin